U Vrsaru predstavljene mogućnosti financiranja u sklopu programa Europa za građane

Hrvatski sabor kulture, Amateo – europska mreža za aktivnu participaciju u kulturnim aktivnostima i Maistra d.d. organizirali su međunarodnu konferenciju pod nazivom “Connect, Influence, Inspire – Models, Pratice and Policy in Creative Participation” od 19. do 21. svibnja 2016. u Vrsaru. Konferencija je okupila zainteresirane krovne udruge iz Europe i regije, s ciljem isticanja vrijednosti amaterske kulture na europskoj, nacionalnoj i regionalnoj razini te naglaskom na suradnju i umrežavanje europskih umjetničkih organizacija kao bitnim faktorima u postizanju većeg utjecaja uspješnih regionalnih i nacionalnih projekata. Također su predstavljeni primjeri dobre prakse koji su imali pozitivan učinak na kulturnu politiku svojih sredina, kao i mogućnosti koje ti pozitivni učinci mogu imati u drugim europskim državama, a kroz funkcionalan rad mreža.

U sklopu navedene konferencije, te u suradnji s Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske, održano je predstavljanje programa Europa za građane 21. svibnja 2016. Ukupno 32 predstavnika umjetničkih udruženja, mreža, foruma i institucija upoznato je sa strukturom, ciljevima te mogućnostima financiranja u sklopu programa Europa za građane.

Prezentaciju Ureda za udruge (nacionalne kontakt točke programa Europa za građane) možete preuzeti ovdje.

Program Europa za građane 2014-2020 promiče aktivno europsko građanstvo, jačanje građanske participacije u Europskoj uniji, izravno utjecanje na strategije i politike, a namijenjen je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacijama civilnoga društva i drugim neprofitnim organizacijama, poput obrazovnih, kulturnih i istraživačkih institucija. Program je podijeljen u dvije cjeline: 1. Europsko sjećanje i 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje koja se sastoji od tri mjere – Bratimljenje gradova, Umrežavanje gradova i Projekti civilnoga društva.

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider