Program Europa za građane predstavljen na konferenciji „Ja sam aktivna članica multinacionalnog društva“

Na konferenciji pod nazivom „Ja sam aktivna članica multinacionalnog društva“ održanoj 6. srpnja 2016. godine, u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, predstavljeni su rezultati istoimenog projekta koji se provodi u Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji, Francuskoj i Turskoj od rujna 2014. do kolovoza 2016. godine, a financiran je sredstvima programa Unije Erasmus+. Predstavnici Pučkog otvorenog učilišta Zagreb su, kao jedni od partnera, dali kratak osvrt na ostvarene rezultate projekta čiji je cilj promicati socijalnu integraciju žena imigrantkinja, državljanki trećih zemalja s posebnim ciljem integracije na tržište rada na području Europske unije ili zemlji prebivališta.

Tijekom projekta je ženama imigrantkinjama u dobnoj starosti između 20. i 64. godine te koje nisu državljanke zemalja članica EU, omogućeno učenje i usavršavanje u hrvatskom jeziku, jačanje informatičkih znanja, bolje poznavanje nacionalnog i EU pravnog okvira i tržišta rada, pomoć i savjetovanje u pisanju životopisa, osposobljavanje za učinkovito traženje posla i usmjeravanje u daljnjem obrazovanju te za bolje snalaženje u sredini u koju su doselile. Projekt je uključio i praktičan rad u trajanju od četiri tjedna tijekom kojeg su polaznice mogle primijeniti svoje stečeno znanje. Na kraju su samostalno organizirale multikulturni događaj na kojemu su predstavile posebnosti i obilježja zemalja i kultura iz kojih dolaze.

Konferencija je otvorena pozdravnim govorom ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, Ivana Šutala, koji je istaknuo važnost projekta i njegovu usklađenost sa glavnim ciljevima Strategije Europa 2020, koja stavlja naglasak na potrebi za povećanjem zapošljivosti populacije u dobi od 20-64 u EU na 75%, s posebnim naglaskom na uključivanje žena i učinkovitu integraciju legalnih imigrantkinja na tržište rada. Detaljne i zanimljive informacije o projektu iznijeli su članovi i članice projektnog tima POUZ-a: Tihomir Žiljak, Vedran Tomšić, Renata Gomaz i Sandra Banić Naumovski.

Drugi dio Konferencije započeo je izlaganjem Maje Tomičić, predstavnice nacionalne Kontakt točke programa Europa za građane, Ured za udruge Vlade RH, na temu Program Europa za građane: mogućnosti financiranja projekata za socijalnu integraciju i interkulturni dijalog. Sudionici Konferencije imali su prilike saznati na koji način mogu participirati u programu Europa za građane te kako na najbolji način svoje projektne ideje prilagoditi okviru Programa. Zanimljivo predstavljanje zadruge Okus doma i izlaganje na temu Integracija izbjeglica u RH dala je predstavnica Zadruge Zinka Mujkić koja je predstavila rad, aktivnosti, ciljeve i djelovanje zadruge, i dala osvrt na važnost i značaj socijalne integracije izbjeglica, migranata i azilanata u društvo jačanjem njihovih kompetencija i uključivanjem na tržište rada.

 

Prezentacije s konferencije možete preuzeti u nastavku :

Ured za udruge Vlade RH- Program Europa za građane: mogućnosti financiranja projekata za socijalnu integraciju i interkulturni dijalog

Pučko otvoreno učilište Zagreb – O projektu Ja sam aktivna članica multinacionalnog društva

Pučko otvoreno učilište Zagreb – Osvrti na stručnu praksu polaznica projekta

Zadruga Okus doma – Integracija izbjeglica u RH

 

Program Europa za građane 2014-2020 promiče aktivno europsko građanstvo, jačanje građanske participacije u Europskoj uniji, izravno utjecanje na strategije i politike, a namijenjen je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacijama civilnoga društva i drugim neprofitnim organizacijama, poput obrazovnih, kulturnih i istraživačkih institucija. Program je podijeljen u dvije cjeline: 1. Europsko sjećanje i 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje koja se sastoji od tri mjere – Bratimljenje gradova, Umrežavanje gradova i Projekti civilnoga društva.

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider