Poziv na sudjelovanje u javnom savjetovanju vezano uz evaluaciju programa Europa za građane 2014-2020

Europska Komisija pokrenula je javno savjetovanje vezano uz evaluaciju programa Europa za građane 2014-2020 u sredini njegovog provedbenog razdoblja. Cilj ovog savjetovanja je prikupiti stavove i mišljenja pojedinaca, dionika Programa, javnih tijela, civilnoga društva, korisnika i neuspješnih prijavitelja o rezultatima i utjecajima projekata koji su sufinancirani sredstvima dostupnim u sklopu navedenog Programa. Savjetovanjem će se vrednovati i značaj, učinak, djelotvornost, koherentnost i EU dodana vrijednost projektnih aktivnosti koje su financirane i provedene u sklopu Programa.

Upitnik je dostupan na poveznici Your Voice in Europe (Vaš glas u Europi) te na internetskoj stranici Glavne uprave za migracije i unutarnje poslove Europske Komisije (DG Home), a savjetovanje je otvoreno do 10. travnja 2017. godine.