Kontakt točka programa Europa za građane na javnoj tribini „Europske snage solidarnosti“

Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj organiziralo je javnu tribinu na temu “Europske snage solidarnosti” 22. veljače 2016. u Kući Europe u Zagrebu, s ciljem predstavljanja ove nove inicijative široj javnosti (prvenstveno mlađoj publici) te uz sudjelovanje voditelja Predstavništva, g. Branka Baričevića, predstavnica udruga, Ureda za udruge Vlade RH te Agencije za mobilnost i programe Europske Unije.

U uvodnom dijelu javne tribine gospodin Baričević je rekao kako se u ovu inicijativu dosad uključilo čak 22 000 mladih na razini EU-a (iz Republike Hrvatske 214 mladih), dok je gđa Sanja Posavec iz Agencije za mobilnost i programe EU spomenula kako je dosad već 63 organizacija iz Hrvatske akreditirano za sudjelovanje u ovoj inicijativi. Planirani početak projekata vezanih uz volonterski segment ove inicijative jest ljeto 2017. godine, dok je segment koji se tiče radnog angažmana još uvijek u procesu formiranja.

Predstavnica Ureda za udruge Vlade RH (nacionalne Kontakt točke programa Europa za građane) predstavila je ukratko program Europa za građane 2014-2020 te način na koji su Europske snage solidarnosti uključene u spomenuti Program. Svi prihvatljivi prijavitelji za Cjelinu 1. Europsko sjećanje te Mjeru 2.3. Projekti civilnoga društva pozivaju se da uključe članove Europskih snaga solidarnosti, te na taj način promoviraju solidarnost i angažiranje kao jedne od temeljnih vrijednosti EU-a.

Ukupno 24 sudionika na javnoj tribini informirano je o Europskim snagama solidarnosti kao novoj inicijativi Europske unije, kojom se stvaraju mogućnosti za mlade (18-30 godina starosti) da volontiraju ili rade na projektima u svojim zemljama ili u inozemstvu koji su od koristi zajednicama i ljudima diljem Europe. Ovu je inicijativu najavio predsjednik Europske komisije, Jean-Claude Juncker, u svojem govoru o stanju Europske unije u rujnu 2016., a službeno je pokrenuta u prosincu 2016. Europske snage solidarnosti sadržavaju dva komplementarna načina rada: volonterske i stručne aktivnosti, a za sudionike je predviđen širok raspon aktivnosti: od obrazovanja, zdravstva, socijalne integracije do zaštite okoliša, prihvata migranata i izbjeglica i potpora u njihovoj integraciji.

Više informacija o ovoj inicijativi dostupno je na sljedećoj poveznici:  http://europa.eu/youth/solidarity_hr .

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider