Na putu prema integraciji – značaj volontiranja u pružanju podrške izbjeglicama

Udruga „MI“ Split, u suradnji s Hrvatskom mrežom volonterskih centara, održala je nacionalnu konferenciju Na putu prema integraciji – značaj volontiranja u pružanju podrške izbjeglicama, u utorak, 27. lipnja 2017. godine, u Zagrebu.

Konferencija je dio međunarodnog projekta Optimiziranje volonterskih usluga u vremenima izbjegličke krize financiranog kroz program Europa za građane, a tijekom događanja su predstavljeni dosadašnji rezultati projekta, kao:

– Preporuke za razvoj volonterskih usluga u vremenima izbjegličke krize – temeljene na istraživanjima EU politika vezane uz humanitarnu pomoć, izbjeglice i volonterstvo,

– Volonteka – prikaz iskustava volontera i izbjeglica s terena.

Također, istaknuta je važnost podizanja svijesti o važnosti i ulozi organizacija civilnog društva u procesu integracije te se raspravljalo na koji način dodatno osnažiti njihovu ulogu u integracijskom procesu.

Projekt se provodi u Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji, Mađarskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i Belgiji, a outputi projekta će se diseminirati na EU razini putem Europske mreže volonterskih centara (CEV) sa sjedištem u Bruxellesu te putem formalnih i neformalnih mreža na nacionalnoj razini.

Tijekom konferencije predstavljene su i mogućnosti sufinanciranja projekata usmjerenih društvenoj integraciji iz sredstava programa Europa za građane. Također, svi prisutni su pozvani da se aktivno uključe u javnu raspravu koja se vodi vezano za 5 scenarija o budućem razvoju Europe prikazanih u Bijeloj knjizi o budućnosti Europe, kao i da obrate pažnju na naknadno ponuđeni šesti scenarij pod nazivom Održiva Europa za građane, koji su ponudili upravo predstavnici civilnog društva ispred Europskog gospodarskog i socijalnog vijeća (EGSO-a), jer smatraju da predstavljenih pet scenarija izostavljaju neke od bitnih tema (poput održivog razvoja, zaštite okoliša, socijalne komponente) koje su ključne za održivu budućnost.

 

Prezentacije sa događanja su dostupne ovdje:

Ured za udruge Vlade RH: Europa za građane 2014-2020

Udruga MI Split: Optimiziranje volonterskih usluga u vremenima izbjegličke krize

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider