Europska komisija pokrenula je niz javnih konzultacija o prioritetima sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira

Konzultacije se provode po više specifičnih područja, a ovim putem posebno skrećemo pozornost na mogućnosti savjetovanja u području vrijednosti i mobilnosti.

Konzultacije u sklopu ovog područja usmjerene su na sljedeće oblasti politika: prava potrošača, kulture i medija, digitalne ekonomije i društva, obrazovanja i osposobljavanja, zapošljavanja i socijalnih pitanja, pitanja proširenja EU, politike sa susjednim zemljama Unije, humanitarne pomoći, međunarodnog razvoja i suradnje, pravde i osnovnih ljudskih prava, migracija i azila, regionalnih politika, inovacija i istraživanja te ekonomije sporta.

Poziv je upućen svim građanima i organizacijama, a posebice se potiče građane, organizacije i dionike zainteresirane ili uključene u pitanja vezana za mobilnost u svrhu učenja; obrazovanje i osposobljavanje; volontiranje, pružanje humanitarne pomoći, solidarnost; rad s mladima; radnu mobilnost; kulturu, medije i umjetnost; građanstvo i vrijednosti; pravosuđe, pravne suradnje, prava te zaštite potrošača da se sa svojim prijedlozima, komentarima i sugestijama uključe u savjetovanje radi definiranja prioriteta sljedećeg financijskog razdoblja.

Konzultacije se provode u obliku online upitnika koji je dostupan na 23 jezika, a otvorene su do 8. ožujka 2018. godine.

Daljnje informacije o savjetovanju u području vrijednosti i mobilnosti dostupne su na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-values-and-mobility_en

Pozivamo sve korisnike programa Europa za građane da se uključe u javne konzultacije!