Na Fakultetu političkih znanosti predstavljen program Europa za građane 2014-2020

Ured za udruge Vlade RH, koji djeluje su svojstvu kontakt točke programa Europa za građane u Hrvatskoj, predstavio je 16. veljače 2018. godine, na Fakultetu političkih znanosti mogućnosti financiranja u sklopu programa Europa za građane 2014-2020 .

Predstavnica nacionalne kontakt točke programa Europa za građane, Željka Markulin prvotno je informirala studente i profesore o kronologiji razvoja pojma europskog građanstva te nastajanja programa Europa za građane.

Prisutni su potom bili informirani o strukturi, ciljevima i prioritetima te načinu prijave projektnih prijedloga na Program, za svaku pojedinu mjeru.

 

Prezentaciju možete preuzeti u nastavku :

Program Europa za građane 2014- 2020

 

Program Europa za građane 2014-2020 promiče aktivno europsko građanstvo te jačanje svih oblika građanske participacije, a namijenjen je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i neprofitnim organizacijama (uključujući organizacije civilnoga društva, obrazovne, kulturne i istraživačke institucije). Podijeljen je u dvije Cjeline: 1. Europsko sjećanje i 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje. Druga Cjelina sastoji se od tri Mjere – Bratimljenje gradova, Umrežavanje gradova i Projekti civilnoga društva. Ured za udruge Vlade RH ima ulogu nacionalne Kontakt točke Program od 2007. godine, što podrazumijeva provedbu aktivnosti s ciljem promocije Programa te pružanje tehničke i savjetodavne podrške potencijalnim prijaviteljima.