„Ka boljoj Evropi za građanke i građane“ – obilježeno pet godina uspješnog sudjelovanja Republike Srbije u programu Europa za građane

U Jugoslovenskoj kinoteci, u Beogradu, 24. svibnja 2018. godine održana je međunarodna konferencija „Ka boljoj Evropi za građanke i građane“ povodom obilježavanja pet godina uspješnog sudjelovanja Republike Srbije u programu Unije „Europa za građane“. Uvodno su se prisutnima obratili gospodin Žarko Stepanović, v.d. direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom te nekoliko istaknutih gostiju iz Narodne skupštine Republike Srbije, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Delegacije Europske unije u Republici Srbiji i Stalne konferencije gradova i općina.

Nakon uvodnih govora, gospođa Maja Tomičić je ispred Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske kao kontakt točke programa u Hrvatskoj dala pregled razvoja programa Europa za građane od njegovog pokretanja 2007. godine do danas. Također, prezentirala je aktualni prijedlog Višegodišnjeg financijskog okvira 2021-2027, u kojem Europska komisija predlaže restrukturiranje većine programa Unije u idućem financijskom razdoblju te argumentirala zašto je važno da se program koji potiče aktivno građanstvo i demokratsku političku kulturu nastavi provoditi te da se za njegovu provedbu osigura još više financijskih sredstava. U nastavku prezentacije, Tomičić je prisutne informirala o rezultatima koje su organizacije civilnog društva i jedinice lokalne i područne samouprave ostvarili tijekom 10 godina uspješne provedbe programa u Hrvatskoj.

Gospođa Sanja Atanasković Opačić iz Kancelarije za saradnju sa civilnom društvom kao kontakt točke programa u Srbiji, prikazala je rezultate sudjelovanja Republike Srbije u programu „Europa za građane“ u razdoblju 2013. do 2017. godine te je prikazan promotivni video sa dojmovima i porukama korisnika programa „Europa za građane i građanke“ iz Srbije.

U nastavku konferencije, održana je i panel rasprava „Aktivni građani – ključ za bolju Evropu“ koju je moderirala gospođa Jelena Pajović Van Reenen, nekadašnja zaposlenica Kancelarije za saradnju s civilnim društvom. Na raspravi su sudjelovali predstavnici organizacija civilnoga društva iz Srbije, sudionici programa Europa za građane: g. Uroš Delić iz Fondacije “Ana i Vlade Divac”, g. Milorad Bjeletić iz Beogradske otvorene škole, jedine organizacije iz Srbije koja je primala institucionalnu potporu iz ovog programa, g. Budimir Ivanišević iz Fonda za humanitarno pravo, gđa. Ljubica Slavković iz Centra za kulturnu dekontaminaciju, gđa Danijela Vučić iz Media & Reform centra Niš te Bojana Selaković iz Građanske inicijative. Panelisti su podijelili svoja iskustva sudjelovanja u programu Europa za građane te predstavili provedene projekte kao primjere dobre prakse sudjelovanja organizacija civilnoga društva u programu Europa za građane i građanke.

Idućeg dana, gospodin Žarko Stepanović i gospođa Maja Tomičić gostovali su u televizijskoj emisiji te široj javnosti prezentirali program, kao i zaključke konferencije. Kasnije je održan sastanak dviju nacionalnih kontakt točaka programa iz Srbije i Hrvatske, a tijekom kojeg se razgovaralo o nastavku suradnje u provedbi programa te o zajedničkoj organizaciji budućih događanja koji će doprinijeti umrežavanju potencijalnih korisnika programa u regiji.

Program konferencije

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider