EACEA objavila nove rokove za prijavu projektnih prijava na natječaje u 2019. i 2020. godini!

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu objavila je nove rokove za prijavu projektnih prijava za sve natječaje u 2019. i 2020. godini.

Za potprogram 1. Europsko sjećanje, kao i do sada, postoji samo jedan rok za prijavu, ali se pomiče na 1. veljače, a projekti moraju početi između 1.rujna tekuće godine i 28. veljače naredne godine.

 

U potprogramu 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje također je došlo do promjena:

Za mjeru 1. Bratimljenje gradova, prvi rok za prijavu je promijenjen i sada je 1. veljače, a projekti moraju započeti između 1. srpnja tekuće godine i 31. ožujka naredne godine. Drugi rok za prijavu na ovu mjeru ostaje 1. rujna i on je nepromijenjen, no promjena je da projekti moraju započeti između 1. veljače i 31. listopada naredne godine.

 

Za mjeru 2.2. Umrežavanje gradova, oba roka za prijavu projektnih prijava ostaju nepromijenjena 1. ožujka i 1. rujna, no razdoblje prihvatljivosti projektnih aktivnosti je promijenjeno:

  • Za rok 1. ožujka projekti moraju započeti između 1. rujna tekuće godine i 28. veljače naredne godine.*
  • Za rok 1. rujna projekti moraju započeti između 1. ožujka i 31. kolovoza naredne godine.

 

Za mjeru 2.3. Projekti civilnog društva, postoji samo jedan rok za prijavu projektnih prijava i on je 1. rujna. Projekti za ovaj rok moraju počinjati između 1. ožujka i 31. kolovoza naredne godine.

 

Kalendar za 2019.-2020. godinu

Rokovi za dostavu projektnih prijava

 

Potprogram 1. Europsko sjećanje

Rok za prijavu* Razdoblje prihvatljivosti – razdoblje u kojem projekti moraju započeti:
1. veljače 1. rujna tekuće godine i 28. veljače naredne godine**

 

Potprogram 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje

Mjera Rok za dostavu projektnih prijava* Razdoblje prihvatljivosti – razdoblje u kojem projekti moraju započeti:
2.1. Bratimljenje gradova
1. veljače 1. srpnja tekuće godine i 31. ožujka naredne godine
1. rujna 1. veljače i 31. listopada naredne godine
2.2. Umrežavanje gradova
 1. ožujka 1. rujna tekuće godine i 28. veljače naredne godine.**
 1. rujna 1. ožujka i 31. kolovoza naredne godine
2.3. Projekti civilnog društva
 1. rujna 1. ožujka i 31. kolovoza naredne godine

* Ako rok za prijavu pada u vikend, krajnjim rokom za dostavu prijava smatra se prvi idući radni dan.

** za 2020. godinu to je 29. veljače.

Svi gore navedeni datumi trebaju biti potvrđeni u samom Pozivu za dostavu projektnih prijava.

 

Više informacija o Programu možete pronaći ovdje, a za savjet za oblikovanje projekta nam se možete obratiti na adresu europazagradane@udruge.vlada.hr ili na broj telefona 01/ 45 99 810.