Suradnja programa Unije – Kreativni građani

U srijedu, 4. listopada u Galeriji Klovićevi dvori održano je događanje pod nazivom Kreativni građani koje su u suradnji organizirali Kontakt točka programa Europa za građane i Desk Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture.

Događanje Kreativni građani osmišljeni su i provedeni u formi informativnog predavanja i radionice, a tijekom događanja, više od 40 sudionika imalo je priliku saznati informacije o dva europska programa – Europa za građane i Kreativna Europa.

Budući da je ova godina posvećena europskoj kulturnoj baštini, prisutni su bili upoznati s mogućnostima podrške kroz ova dva programa za sve ideje i projekte koji su vezani na tu temu. U tom smislu, predstavljeno je i četiri projekta koja su dobila sufinanciranje na europskoj razini za projekte, a vezani su uz kulturnu baštinu, čime su sudionici mogli dobiti praktičnu sliku o konkretnim primjerima, te inspiraciju za razvoj vlastitih ideja.

Iz oba programa su predstavljena po dva projekta:

KUD Anka Ospuh Ludbreg predstavio je projekt United in Culture in EU, Općina Svetvinčenat je predstavila Adriatic Intergenerational Debate to Face Euroscepticism iz programa Europa za građane; dok je Kulturni centar Travno predstavio projekt Make it new, a udruga Slobodne veze The colective domain of cultural memory iz programa Kreativna Europa.

Ovo događanje je stavljeno u kontekst brojnih događanja koja su organizirana tijekom 2018. godine u okviru inicijative Europske godine kulturne baštine, te je uvršteno u manifestaciju Dani europske baštine.

Prezentaciju s radionice možete preuzeti ovdje.

Cijelu radionicu popratila je i Hrvatska radio televizija koja će objaviti reportažu s radionice u sklopu emisije „U svijetu EU fondova“, tijekom listopada 2018.

Stavljanjem kulturne baštine u fokus na europskoj razini naglašeno je koliko nam ona može pomoći da bolje razumijemo zajedničku prošlost te da na taj način ujedno stvaramo čvrsto polazište za zajedničku budućnost.

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider