4 uspješna projekta i 24 partnerske organizacije na 2. roku programa Europa za građane

U sklopu programa Europa za građane, na drugi rok 1. rujna prijavljeno je ukupno 8 projektnih prijedloga iz Hrvatske. Općine i gradovi te udruge i druge neprofitne organizacije, mogli su zatražiti sredstva za provedbu projekata unutar potprograma Demokratski angažman i građansko sudjelovanje, u sklopu 2 natječaja: 2.1. Bratimljenje Gradova i 2.2. Umrežavanje gradova, koje je raspisala Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) iz Bruxellesa.

Za financiranje je odabrano 4 projekata ukupne vrijednosti 82.255 EUR, a projekte će u svojstvu partnera provoditi još 24 organizacije iz Hrvatske, ukupne vrijednosti 1.225,150 EUR.

Unutar mjere 2.2. Umrežavanje gradova, nije bilo odobrenih projekata iz Hrvatske, ali su u sklopu mjere 2.1. Bratimljenje gradova, sredstva ostvarili:

  1. Općina Vinica – Jobs of the future for EU heritage rejuvenation – 25,000 EUR
  2. Općina Legrad – EUROPE IS SOLIDARITY: Legrad International Forum of 25 communities from 10 countries for European solidarity – 25,000 EUR
  3. Grad Zagreb – Solid.Forum – Social Solidarity Forum – 12,095 EUR
  4. Pučko otvoreno učilište Varaždin – C via C – Connecting citizens and towns Via Culture for inclusive growth  20,160 EUR

 

Idući rok za prijavu projekata bit će petak 1. veljače 2019. godine, ali samo za Cjelinu 1.1. Europsko sjećanje i Mjeru 2.1. Bratimljenje gradova.

Više informacija o Programu možete pronaći ovdje, a za savjet oko oblikovanja projekta nam se možete obratiti na adresu europazagradane@udruge.vlada.hr  ili na broj telefona 01/ 45 99 810.