9 uspješnih projekata, jedna operativna potpora te 76 partnerskih organizacija tijekom 2018. u sklopu programa Europa za građane u RH

U sklopu programa Europa za građane u Hrvatskoj je tijekom 2018. za financiranje odabrano 9 projekata (jednako kao i u 2017.) ukupnog iznosa 292,220.00 EUR (26% manje sredstava nego u 2017.), a projekte će u svojstvu partnera provoditi još 76 organizacija iz Hrvatske (77 u 2017. godini), u ukupnom iznosu od 3,835,490.19 EUR što je povećanje od 91% u odnosu na 2017. Opise projekata možete pronaći na poveznicama niže u tekstu.

Ukupno je prijavljeno 48 projektnih prijedloga iz Hrvatske, a udruge i druge neprofitne organizacije te općine i gradovi mogli su zatražiti sredstva za provedbu projekata na teme Europskog sjećanja te Demokratskog angažmana i građanskog sudjelovanja, u sklopu četiri natječaja koje je raspisala Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) iz Bruxellesa, u dva roka za dostavu projektnih prijava (1. ožujka i 1. rujna 2018.).

Također, na natječaju za Operativne potpore programa Europa za građane iz pod nazivom Strukturna podrška europskim think-do-tanks i organizacijama civilnog društva na europskoj razini, udruga GONG je u Cjelini 2 – Demokratska i građanska participacija dobila operativnu potporu u iznosu 594.283 EUR za period od 2018-2020 godine.

Dobitnici sredstava u 2018. su sljedeći:

U sklopu Cjeline 1. Europsko sjećanje nije bilo korisnika iz RH.

U sklopu Cjeline 2. Demokratsko angažiranje i građansko sudjelovanje:

a) Mjera 2.1 Bratimljenje gradova:

  1. GRAD KLANJEC – EU future – Doing it together! – 25,000.00 EUR
  2. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „ANKA OSPUH“ LUDBREG – United in Culture in EU – 16,630.00 EUR
  3. PUČKO OTVORENO UČILISTE VARAŽDIN – Promoting Social ENTREpreneurship in EUropean communities (ENTRE-EU) – 5,040.00 EUR
  4. OPĆINA ČEPIN – Together in past – Together in future – 14,615.00 EUR
  5. OPĆINA VINICA: Jobs of the future for EU heritage rejuvenation – 25,000.00 EUR
  6. OPĆINA LEGRAD: EUROPE IS SOLIDARITY: Legrad International Forum of 25 communities from 10 countries for European solidarity – 25,000.00 EUR
  7. GRAD ZAGREB: Solid.Forum – Social Solidarity Forum – 12,095.00 EUR
  8. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VARAŽDIN – C via C – Connecting citizens and towns Via Culture for inclusive growth– 20,160.00 EUR

b) U sklopu Mjere 2.2 Umrežavanje gradova nije bilo korisnika iz RH

c) Mjera 2.3 Projekti civilnog društva

9. Europski Dom Slavonski Brod – Clicking With Voters-Change It! – 148,680.00 EUR

d) Operativni grant 2018-2020

10. GONG – Opis trogodišnjih aktivnosti – 594,283.00 EUR