Studijska posjeta Uredu za udruge srpske nacionalne kontakt točke programa Europa za građane 2014-2020

Od 16-17. prosinca 2019. godine predstavnice Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije – nacionalne kontakt točke za program Europa za građane 2014-2020 u Republici Srbiji – posjetile su Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u svrhu razmjene znanja i iskustva rada hrvatske kontakt točke koju Ured čiju funkciju Ured obnaša već 13 godina.

Tijekom prvog dana posjete predstavnice Kancelarije imale su prilike upoznati se s načinom i djelokrugom rada svojih kolega i organizacijskom Ureda. U sklopu studijskog posjeta predstavljene su aktivnosti koje Ured provodi kao nacionalna kontakt točka Programa Europa za građane 2014-2020 i razmijenjena su iskustva i najbolje prakse u organiziranju stručnih predstavljanja i Programa, komunikaciji sa potencijalnim prijaviteljima, suradnji sa korisnicima Programa, praćenju i promoviranju rezultata Programa te povećanju njegove vidljivosti.

Ured je također su predstavio i svoja iskustva u okviru programiranja i implementacije projekata u okviru Europskog socijalnog fonda, Švicarsko-hrvatskog programa suradnje i drugih izvora financiranja namijenjenih organizacijama civilnog društva za čije upravljanje je nadležan Ured za udruge.

Zatim su organizirana dva sastanka s korisnicima akcijskog i operativnog Granta organizacija civilnog društva – Dokumenta i GONG, koji su prenijeli svoja iskustva kao direktni korisnici Programa Europa za građane, te su podijelili i svoja iskustva sa radionicama i individualnim konzultacijama koje je Ured organizovao.

Drugog dana posjete predstavnice Kancelarije sudjelovale su na interaktivnoj radionici programa Europa za građane 2014-2020 za razvoj projektnih ideja za potencijalne prijavitelje za 2020. kao dio praktičnog dijela njihove posjete, koju je organizirao Ured za udruge Vlade RH, a s ciljem da kolegice iz Srbije dobiju uvid u metodologiju i preuzmu dobru praksu iz praktičnog dijela rada hrvatske kontakt točke.

Zahvaljujemo na posjeti i veselimo se budućoj suradnji.

 

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider