Novi rokovi za prijavu projektnih prijava na natječaje u 2020. godini!

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu objavila je nove rokove za prijavu projektnih prijava za natječaje u 2020. godini.

Za potprogram 1. Europsko sjećanje, kao i do sada, postoji samo jedan rok za prijavu, ali se pomiče na 4. veljače, a projekti moraju početi između 1. rujna tekuće godine i 28. veljače 2021.

U potprogramu 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje također je došlo do promjena:

  • Za mjeru 1. Bratimljenje gradova, prvi rok za prijavu je promijenjen i sada je 4. veljače, a projekti moraju započeti između 1. srpnja tekuće godine i 31. ožujka 2021godine

Drugi rok za prijavu na ovu mjeru ostaje 1. rujna i on je nepromijenjen, a projekti moraju započeti između 1. veljače i 31. listopada naredne godine.

Za mjeru 2.2. Umrežavanje gradova, prvi rok za prijavu projektnih prijava se pomiče na 3. ožujka, dok drugi rok za prijavu ostaje 1. rujna, ali razdoblje prihvatljivosti projektnih aktivnosti za 2. rok prijave je izmijenjeno:

  • Za rok prijave u ožujku, projekti moraju započeti između 1. rujna tekuće godine i 28. veljače naredne godine.*
  • Za rok prijave u rujnu, projekti moraju započeti između 1. veljače i 31. kolovoza naredne godine.

Za mjeru 2.3. Projekti civilnog društva, postoji samo jedan rok za prijavu projektnih prijava i on je 1. rujna. Projekti za ovaj rok moraju počinjati između 1. ožujka i 31. kolovoza naredne godine.

 

Kalendar za 2020. godinu

Rokovi za dostavu projektnih prijava:

 

Potprogram 1. Europsko sjećanje

 Rok za prijavu* Razdoblje prihvatljivosti – razdoblje u kojem projekti moraju započeti:
4. veljače 1. rujna tekuće godine i 28. veljače naredne godine**

Potprogram 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje

Mjera Rok za dostavu projektnih prijava* Razdoblje prihvatljivosti – razdoblje u kojem projekti moraju započeti:
2.1. Bratimljenje gradova
4. veljače 1. srpnja tekuće godine i 31. ožujka naredne godine
1.rujna 1. veljače i 31. listopada naredne godine
2.2. Umrežavanje gradova
3. ožujka 1. rujna tekuće godine i 28. veljače naredne godine.**
 1. rujna 1. veljače i 31. kolovoza naredne godine
2.3. Projekti civilnog društva
 1. rujna 1. ožujka tekuće godine i 31. kolovoza naredne godine

Sve prijave moraju biti poslane prije 17:00 sati (Briselsko vrijeme).

* Ako rok za prijavu pada u vikend, krajnjim rokom za dostavu prijava smatra se prvi idući radni dan.

Svi gore navedeni datumi trebaju biti potvrđeni u samom Pozivu za dostavu projektnih prijava.

Službenu verziju Programskog vodiča za 2020. godinu na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje.

Prioritete programa Europa za građane za 2020. godinu možete preuzeti ovdje

Više informacija o Programu možete pronaći ovdje, a za savjet za oblikovanje projekta nam se možete obratiti na adresu europazagradane@udruge.vlada.hr  ili na broj telefona 01/ 45 99 810.

 

Sretno svima s prijavom!