12 uspješnih projekata i 75 partnerskih organizacija tijekom 2019. u sklopu programa Europa za građane u RH

U sklopu programa Europa za građane u Hrvatskoj je tijekom 2019. za financiranje odabrano 12 projekata ukupnog iznosa 510,045.00 EUR (75% više sredstava nego u 2018.), a projekte će u svojstvu partnera provoditi još 75 organizacija iz Hrvatske, u ukupnom iznosu od 3,509,070.00 EUR. Opise projekata možete pronaći na poveznicama niže u tekstu.

Ukupno je prijavljeno 65 projektnih prijedloga iz Hrvatske, a udruge i druge neprofitne organizacije te općine i gradovi mogli su zatražiti sredstva za provedbu projekata na teme Europskog sjećanja te Demokratskog angažmana i građanskog sudjelovanja, u sklopu četiri natječaja koje je raspisala Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) iz Bruxellesa, s tri roka za dostavu projektnih prijava (1. veljače, 1. ožujka i 1. rujna 2019.).

Dobitnici sredstava u 2019. su sljedeći:

U sklopu Cjeline 1. Europsko sjećanje:

 1. DOCUMENTA Reshaping the Image of democratic Revolutions 1989: European contemporary Perspectives and forgotten Lessons from the Past98,280.00 EUR

U sklopu Cjeline 2. Demokratsko angažiranje i građansko sudjelovanje:

 1.  Mjera 2.1 Bratimljenje gradova:
 1. KOPRIVNIČKI IVANEC –  With Active Citizenship to the Stronger EU14,615.00 EUR
 2. GRAD LUDBREG –  MINORITIES – ADDED VALUE OF EU22,175.00 EUR
 3. OPĆINA ČEPIN – Čepin and Ohrid – Sun(flower)s of the EU10,080.00 EUR
 4. OPĆINA GORIČAN –  EUalive12,095.00 EUR
 5. OPĆINA PETRIJANEC – ALL IN for Social Inclusion (ALL-IN) – 10,080.00 EUR
 6. GRAD VODNJAN – DIGNANO – CONNECTING COMMUNITIES THROUGH CREATION OF EUROPEAN CULTURAL CITIZENSHIP5,040.00 EUR
 7. OPĆINA SRAČINEC – Stabilna poLitička I ekOnomska zajedNica10,080.00 EUR
 8. OPĆINA MARUŠEVEC – Jednaka MOneta Za jEdnake mogucnoSti10,080.00 EUR.

   b. U sklopu Mjere 2.2 Umrežavanje gradova:

 1. GRAD PREGRADA –  Small Towns European Debates Network68,040.00 EUR
 2. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VARAŽDIN – GETting to Active CITizenship in Europe100,800.00 EUR

  c) Mjera 2.3 Projekti civilnog društva

 1. UDRUGA MI – SPLIT – Volunteers as a force of solidarity in times of crisis148,680.00 EUR

 

Operativni grant 2018-2020

Također, na natječaju za Operativne potpore programa Europa za građane pod nazivom Strukturna podrška europskim think-do-tanks i organizacijama civilnog društva na europskoj razini, udruga GONG je u Cjelini 2 – Demokratska i građanska participacija dobila operativnu potporu u iznosu 594.283 EUR za period od 2018-2020 godine, koja u 2020. godini iznosi 198,094.00 EUR

 1. GONG – opis trogodišnjih aktivnosti – 594.283 EUR (u 2020- 198,094.00 EUR)

 

Čestitamo svim uspješnim prijaviteljima!