Važno! EACEA ažurirala svoje kontakt podatke za programska pitanja potencijalnim prijaviteljima

Izvršna agencija za obrazovanje, audio-vizualne politike i kulturu (EACEA) ažurirala je svoju poštansku adresu i kontakt podatke vezane za programska pitanja potencijalnim prijaviteljima :

IZVRŠNA AGENCIJA ZA OBRAZOVANJE, AUDIO-VIZUALNE POLITIKE I KULTURU

EACEA – Unit C1 Europe for Citizens
Rue de Spa 2 (SPA2 3/89)
B-1000 Brussels – Belgium

Za programska pitanja vezano za Potprogram 1. Europsko sjećanje možete se obratiti na adresu: EACEA-B3-REMEMBRANCE@ec.europa.eu

Za programska pitanja vezana za Potprogram 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje možete se obratiti na sljedeće adrese:

Za programska pitanja vezana za Operativne potpore (Operating grants) možete se obratiti na: EACEA-B3-OPERATINGGRANTS@ec.europa.eu

Napominjemo kako za sva pitanja koji korisnici imaju vezano za provedbu i/ili izmjenu aktivnosti odobrenih projekata potrebno je kontaktirati dodijeljenog projektnog managera od strane EACEA-e.