On-line istraživanje “Living, working and COVID-19”

Poštovani/e,

Europska komisija pokrenula je on-line istraživanje Eurofounda “Living, working and COVID-19”.

Cilj ove desetominutne ankete je zabilježiti promjene u kvaliteti života i rada građana Europske unije i utvrditi učinke pandemije koju je uzrokovao COVID-19.

Anketa je dostupna na svim službenim jezicima EU, a sudjelovati možete putem sljedeće poveznice: http://eurofound.link/survey003