Podrška europskih kontakt točaka programa Europa za građane 2014-2020 aktivnom građanstvu u novoj financijskoj perspektivi 2021-2027

Europske kontakt točke programa Europa za građane 2014-2020  izradile su izjavu (s pripadajućom peticijom), kojom su htjeli istaknuti važnost prava, sloboda i vrijednosti u kontekstu trenutne krize te važnost građana kao temelja EU.

U izjavi se ističe važnosti građanskog demokratskog angažmana i aktivnog sudjelovanja  građana u kreiranju javnih politika u EU, kao i adekvatno financiranje njihovog djelovanja, tj. aktivnog građanstva. Naglasak je na budućem, novom programu Unije u financijskoj perspektivi 2021-2027 radnog naziva Citizens, Equality, Rights and Values Programme, čijim će sastavnim dijelom postati i trenutni program Europa za građane 2014 -2020.

Peticija je usmjerena na građane i sve druge relevantne dionike, a rezultate ćemo podijeliti sa svim EU institucijama koje su uključene u zakonodavni proces donošenja Uredbe, kao i donositeljima odluka na nacionalnoj razini u državama članicama.

Ukoliko želite pročitati izjavu i potpisati peticiju, možete to učiniti ovdje.

Također, slobodno podijelite informaciju svima za koje smatrate da bi htjeli podržati aktivno građanstvo kao jedan od elemenata razvoja društva i demokratske političke kulture.

Unaprijed hvala svima na doprinosu!