Bratimljenje gradova

Projekti koji uspostavljaju suradnju građana/ki bratimljenih gradova iz različitih zemalja Europe
Mjera 2.1. Bratimljenje gradova dio je potprograma 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje, a osnovni joj je cilj poduprijeti projekte koji okupljaju općine/gradove/županije partnere ili druge neprofitne organizacije koje predstavljaju lokalnu upravu na manifestaciji bratimljenja koja podrazumijeva jedno događanje (mobilnost) s minimalno 25 pozvanih sudionika iz partnerske organizacije.Potrebno je izabrati zajedničku temu/problem koja se tiče uključenih lokalnih zajednica, a podrazumijeva i propitivanje, analiziranje ili unapređivanje aktualnih javnih politika, političkog konteksta te budućnost Europske unije, a sve s namjerom poticanja građana/ki da utječu na postupke donošenja odluka na lokalnoj/nacionalnoj/EU razini. Za sve zamišljene aktivnosti u sklopu događanja potrebno je uključiti i šire skupine građana iz bratimljenih općina/gradova kako bi se upoznali s temama te potaknuli na društveni angažman i volontiranje.

Važno je da se tema vašeg projekta uklapa u jedan od višegodišnjih prioriteta i zadovoljava dolje navedene kriterije:

  1. Rasprava o budućnosti Europe i izazovi euroskepticizma,
  2. Poticanje solidarnosti u vremenima krize,
  3. Poticanje interkulturalnog dijaloga i međusobno razumijevanje te borba protiv stigmatizacije izbjeglica i manjinskih skupina,
  4. Europska godina kulturne baštine 2018– poseban prioritet u 2018. godini potiče prijavu projekata usmjerenih na ulogu europske kulturne baštine kao središnjeg elementa kulturne raznolikosti i međukulturnog dijaloga te lokalnu baštinu koja je vezana uz europsko sjećanje.
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za projekt bratimljenja gradova je 25.000 EUR.
Predfinanciranja za ovu mjeru nema.

A. PODNOSITELJI PRIJAVA I PARTNERI

Vrsta organizacije: gradovi/općine ili njihovi odbori za bratimljenje ili druge neprofitne organizacije što predstavljaju lokalnu upravu.

Broj partnera: projekt mora uključivati organizacije iz najmanje dvije prihvatljive zemlje od kojih je barem jedna država članica EU-a.

B. PRIRODA I VELIČINA PROJEKTA

Mjesto aktivnosti: događanja se moraju održavati u bilo kojoj prihvatljivoj zemlji koja sudjeluje u projektu.

Broj sudionika: projekt mora uključiti najmanje 25 pozvanih sudionika. „Pozvani sudionici” su međunarodni sudionici koje upućuju prihvatljivi partneri.

Trajanje projekta: najdulje trajanje događaja bratimljenja iznosi 21 dan.

 

Rokovi za podnošenje zahtjeva te razdoblja prihvatljivosti

Za projekte koji se prijavljuju na rok 1. ožujka, projektne aktivnosti moraju započetiizmeđu 1. srpnja godine u kojoj istječe rok i 31. ožujka godine nakon isteka roka.

Za projekte koji se prijavljuju na rok 1. rujna projektne aktivnosti moraju započetiizmeđu 1. siječnja i 30. rujna godine nakon isteka roka.

Arhiva vijesti

Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske