Bratimljenje gradova

Mjera 2.1. Bratimljenje gradova dio je Cjeline 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje, a osnovni joj je cilj poduprijeti projekte koji okupljaju šire skupine građana iz bratimljenih gradova kako bi se upoznali i raspravljali o konkretnim pitanjima europskog političkog programa, s namjerom promicanja građanskog sudjelovanja u postupku donošenja politika Unije i razvijanju mogućnosti za društveni angažman i volontiranje.

Prednost imaju projekti koji su usmjereni temama višegodišnjih prioriteta.

-  Podnositelji zahtjeva i partneri: gradovi/općine ili njihovi odbori za bratimljenje ili druge neprofitne organizacije što predstavljaju lokalnu upravu.
-  Broj partnera: projekt mora uključivati općine iz najmanje 2 prihvatljive zemlje od kojih je barem jedna država članica EU-a.
Maksimalni iznos : 25.000 eura
Maksimalno trajanje projekta: 21 dan
-  Višegodišnji prioriteti 2016.-2020. za cjelinu 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje:  

  1. Razumijevanje i rasprava o euroskepticizmu
  2. Solidarnost u vremenima krize
  3. Sprečavanje stigmatizacije „imigranata“ i izgradnja drukčije predodžbe s ciljem poticanja interkulturnog dijaloga i međusobnog razumijevanja
  4. Rasprava o budućnosti Europe

 -  Rokovi za podnošenje zahtjeva te razdoblja prihvatljivosti

Cjelina 2. Demokratsko angažiranje i građansko sudjelovanje
Mjera Rokovi za podnošenje

Razdoblje prihvatljivosti: Projekti moraju započeti između

1. Bratimljenje gradova
  1. ožujka 1. svibnja* u godini kada je rok i 31. ožujka u godini nakon isteka roka
  1. rujna 1. siječanj i 1. rujna u godini nakon isteka roka

*Prijave trebaju biti podnesene prije 12:00 h (CET) završnog datuma za (podnošenje) zahtjeva. Ako je rok za podnošenje u vrijeme vikenda, rokom treba smatrati 1. radni dan nakon vikenda