Europsko Sjećanje

Projekti podizanja svijesti građana/ki o zajedničkoj europskoj povijesti i vrijednostima

Potprogramom Europsko sjećanje podupiru se aktivnosti koje pozivaju na promišljanje europske kulturne raznolikosti i zajedničkih vrijednosti u najširem smislu, a prioritet se daje sljedećim temama:

  • projekti koji promišljaju o uzrocima totalitarnih režima u suvremenoj povijesti Europe (posebno, ali ne isključivo, nacizam koji je doveo do holokausta, fašizam, staljinizam i totalitarne komunističke režime) te oni koji odaju počast žrtvama njihovih zločina,
  • ili drugi prijelomni trenuci koji su odredili noviju europsku povijest i referentne točke u europskoj povijesti (u skladu s višegodišnjim prioritetima).

Prednost se daje aktivnostima koje potiču na toleranciju, uzajamno razumijevanje, međukulturni dijalog i pomirenje kao način nadilaženja prošlosti i izgradnje budućnosti, s posebnim naglaskom na uključivanje i podizanje svijesti mladih. Očekuje se da projekti financirani iz ovog potprograma uspostave partnerstva s raznovrsnim organizacijama (lokalnom upravom, OCD-ima, istraživačkim institutima itd.) ili razvijaju različite vrste aktivnosti (istraživanje, neformalno obrazovanje, javne rasprave, izložbe itd.) ili uključuju građane iz različitih ciljnih skupina. Važno je naglasiti kako prednost imaju projektni prijedlozi koji predlažu aktivnosti koje bi se provodile na transnacionalnoj razini (uspostavljanje i djelovanje transnacionalnih partnerstava i mreža) ili s jasnom europskom dimenzijom.

Važno je da se vaš projektni prijedlog oslanja na višegodišnje prioritete:

  1. Komemoracija značajnih povijesnih prekretnica u novijoj europskoj povijesti: 2018-2019-2020
Godina Prihvatljive komemoracije
2018. 1918. Prvi svjetski rat – uspon nacionalnih država i neuspjeh stvaranja europske suradnje i mirnog suživota

1938./1939. Početak Drugog svjetskog rata

1948. Početak Hladnog rata

1948. Haški kongres i integracija Europe

1968. Prosvjedi i pokreti građanskih prava, invazije na Čehoslovačku, studentski prosvjedi i antisemitska kampanja u Poljskoj

2019. 1979. Europski parlamentarni izbori – 40 godina od prvog izravno izabranog EP-a 1979. godine

1989. Demokratske revolucije u Srednjoj i Istočnoj Europi i pad Berlinskog zida

2004. 15 godina proširenja EU na Srednju i Istočnu Europu

2020. 1950. Deklaracija Roberta Schumana

1950. Deklaracija Roberta Schumana

1990. Ponovno ujedinjenje Njemačke

2000. Proglašenje Povelje o temeljnim pravima EU

2. Civilno društvo i građansko sudjelovanje pod totalitarnim režimima

3. Antisemitizam, antiromstvo, ksenofobija, homofobija i drugi oblici netolerancije

4. Demokratska tranzicija i pristupanje Europskoj uniji

 

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 100.000 EUR

Predfinanciranje: 40-60%iznosa dodijeljenih sredstava

A. PODNOSITELJI PRIJAVA I PARTNERI

Vrsta organizacije: tijela lokalne/regionalne uprave ili neprofitne organizacije, uključujući organizacije civilnog društva, udruge preživjelih te kulturne organizacije, organizacije mladih, obrazovne i istraživačke organizacije.

Broj partnera: projekt mora uključivati organizacije iz barem jedne države članice. Prednost imaju transnacionalni projekti.

B. PRIRODA I VELIČINA PROJEKTA

Mjesto aktivnosti: aktivnosti se moraju odvijati u bilo kojoj prihvatljivoj zemlji.
Trajanje projekta: maksimalno trajanje projekta je 18 mjeseci.

Rokovi za podnošenje zahtjeva te razdoblja prihvatljivosti

U ovoj mjeri postoji samo jedan rok za prijavu i to je 1. ožujka, a aktivnosti projekta moraju se odviti 1. kolovoza godine u kojoj istječe rok i 31. siječnja godine nakon isteka roka.

Arhiva vijesti

Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske