Europsko sjećanje

Ovom se cjelinom podupiru aktivnosti koje pozivaju na promišljanje europske kulturne raznolikosti i zajedničkih vrijednosti u najširem smislu, a prioritet se daje sljedećim temama:

  • projekti koji promišljaju o uzrocima totalitarnih režima u suvremenoj povijesti Europe (posebno, ali ne isključivo, nacizam koji je doveo do holokausta, fašizam, staljinizam i totalitarne komunističke režime) te oni koji odaju počast žrtvama njihovih zločina,
  • drugi prijelomni trenuci koji su odredili noviju europsku povijest i referentne točke u europskoj povijesti (u skladu s višegodišnjim prioritetima).

Višegodišnji prioriteti 2016.-2020. za Cjelinu 1. Europsko sjećanje:

  1. Komemoracija značajnih povijesnih prekretnica u novijoj europskoj povijesti 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020*
  2. Civilno društvo i građansko sudjelovanje pod totalitarnim režimima
  3. Ostracizam i gubitak državljanstva pod totalitarnim režimima: izvlačenje pouke za današnjicu
  4. Demokratska tranzicija, pristupanje Europskoj uniji i europeizacija

* Prioriteti Cjeline 1. Europsko sjećanje po godinama prijave

Godina prijave

Prihvatljiva obilježavanja

2016.

1936.  Početak Španjolskog građanskog rata

1991.  Početak ratova u Jugoslaviji

1951.  Usvajanje Konvencije UN-a o statusu izbjeglica u odnosu na 
           izbjegličku situaciju u Europi nakon Drugog svjetskog rata

2017.

1917.  Društvene i političke revolucije, pad carstava i njihov utjecaj na 
           europski politički i povijesni krajolik

1957.  Rimski sporazum i početak Europske ekonomske zajednice

2018.

1918.  Završetak Prvog svjetskog rata- uspon nacionalnih država i propali pokušaj   
           stvaranja europske suradničke i mirne koegzistencije

1938./1939. Početak Drugog svjetskog rata

1948.  Početak Hladnog rata

1948.  Haški kongres i integracija Europe

1968.  Prosvjedi i pokreti za građanska prava, invazija na Čehoslovačku, studentski 
           prosvjedi i antisemitska propaganda u Poljskoj

2019.

1979.   Izbori za Europski parlament- 40 godina od prvog direktno
            biranog Europskog parlamenta 1979. godine.

1989.   Demokratske revolucije u središnjoj i istočnoj Europi i pad Berlinskog zida

2004.  15 godina proširenja EU na središnju i istočnu Europu

2020.

1950.   Deklaracija Roberta Schumana

1990.   Ponovno ujedinjenje Njemačke

2000.   Proglašenje Povelje o temeljnim pravima Europske unije

 

 - Podnositelji zahtjeva i partneri: Javna lokalna/regionalna uprava ili neprofitne organizacije, uključujući organizacije civilnoga društva, udruge preživjelih i kulturne organizacije, organizacije mladih, obrazovne i istraživačke organizacije, udruženja bratimljenih gradova.

Broj partnera: najmanje jedna zemlja članica EU. Prednost imaju transnacionalni projekti.

Maksimalni iznos :  100.000 eura

Maksimalno trajanje projekta: 18 mjeseci

- Rokovi za podnošenje zahtjeva te razdoblja prihvatljivosti

BESPOVRATNA SREDSTVA ZA AKTIVNOSTI

Cjelina 1. Europsko sjećanje

Rokovi za podnošenje zahtjeva Razdoblje prihvatljivosti: Projekti moraju započeti između
1. ožujka 1. kolovoz u godini kada je rok i 31. siječnja u godini nakon isteka roka

*Prijave trebaju biti podnesene prije 12:00 h (CET) završnog datuma za (podnošenje) zahtjeva. Ako je rok za podnošenje u vrijeme vikenda, rokom treba smatrati 1. radni dan nakon vikenda