Financiranje projekata

Kao i sva bespovratna sredstva Europske unije, financijski doprinosi dodijeljeni u okviru programa Europa za građane podliježu pravilima koja proizlaze iz Financijske uredbe i njezinih Pravila uporabe* koja se primjenjuju na opći proračun Unije, kako je utvrđeno Općim uvjetima primjenjivima na bespovratna sredstva Europske komisije. Njihova je primjena obvezna.

Iznos bespovratnih sredstava

Treba napomenuti da iznos dodijeljen Odlukom o bespovratnim sredstvima / Ugovorom o bespovratnim sredstvima predstavlja najviši iznos koji ni u kojim uvjetima ne može biti povećan.

Odluka o bespovratnim sredstvima jednostrani je akt kojim se korisniku s poslovnim nastanom u zemljama Europske unije dodjeljuju sredstva za provedbu projektnih aktivnosti. Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava korisnik ne treba potpisati te može započeti s provedbom projektnih aktivnosti neposredno nakon primitka iste. Na taj način ubrzava se postupak.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava mora potpisati korisnik i potom poslati u Izvršnu agenciju, koja ga posljednja potpisuje. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava primjenjuje se na korisnike s poslovnim nastanom izvan zemalja Europske unije.

Izvršna agencija će odrediti iznos konačne isplate na temelju Završnog izvješća dostavljenog od strane nositelja projekta (Lead Partner). Završno izvješće dostavlja se Izvršnoj agenciji elektronskim putem najkasnije dva mjeseca od dana završetka projekta, a uplata preostalog iznosa sredstava uslijedit će najkasnije 30 dana od dana dostave Završnog izvješća.

Načelo sufinanciranja

Bespovratnim sredstvima Unije ne može se financirati ukupan (100%) trošak projekta.

Mogućnosti među-financiranja projekata

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva je u okviru jednokratne podrške razvojnim inicijativama na međunarodnoj razini ustrojila Program uzajamnog i solidarnog međufinanciranja “Europa Plus”.

Program Europa Plus natječaj je otvorenog tipa (sredstva su dostupna tijekom cijele godine), a sve potrebne informacije možete pronaći u sljedećim dokumentima:

  • Pravilniku za dodjelu sredstava (PDF),
  • Uvjeti korištenja Programa Europa Plus(PDF),
  • Primjerak ugovora (PDF).

Postupak oslobađanja plaćanja PDV-a

U slučaju dodatnih pitanja molimo obratite se Kontakt točki za program Europa za građane.

____________________________

* Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (SL L 362 od 31.12.2012., str. 1.)