Način financiranja

Ovdje ćete naći sve naše dokumente na jednom mjestu.

U sklopu programa Europa za građane projekti se financiraju na drugačiji način nego u sklopu nekih drugih programa Europske unije.

Projekti programa Europa za građane se financiraju:

 • paušalno (Lumssums) za Mjeru 2.1. Bratimljenje gradova i ovise o samo jednom parametru – broju pozvanih sudionika,
 • ili jediničnim iznosima (Unitcosts) za Mjeru 1. Europsko sjećanje, Mjeru 2.2. Umrežavanje gradova i Mjeru 2.3. Projekti civilnog društva, koji ovise o dva parametra – broju sudionika i broju zemalja koje sudjeluju. Količina jediničnog iznosa za 1 aktivnost (mobilnost) se utvrđuje usporedbom broja sudionika s brojem zemalja, a ukupni zbroj svih pojedinačnih jediničnih iznosa predstavlja ukupni iznos sredstava koji prijavitelj potražuje u samoj prijavi.

Paušali i jedinični iznosi su unaprijed izračunati inavedenisu u tablicamau Programskom vodiču (annex I, annex II, annex III) kako bi potencijalnim prijaviteljima bili orijentir pri osmišljavanju projektnog prijedloga i izradifinancijske konstrukcije. Prijavitelj u samom e-obrascu (e-form) nije obvezanpriložiti financijski plan niti troškovnik, već projekt razrađuje po broju aktivnosti (događaja koje podrazumijevaju mobilnost sudionika projekta) te se u e-obrascu automatski pri odabiru broja sudionika, i broja zemalja iz kojih oni dolaze pribrajaju iznosi iz tablice, a e-obrazac automatski zbraja aktivnosti po zadanim parametrimate prikazuje ukupni iznos sredstava koji je moguće ostvariti na temelju osmišljenih aktivnosti.

Ukoliko neki projektni prijedlogbude odabran za financiranje,EACEA će vam kao korisniku poslati odluku o dodjeli bespovratnih sredstavaputem elektronske pošte. Isplata predfinanciranja se u pravilu izvršava u roku od 30 dana od dana slanja odluke tj. kada EACEA potpiše ugovor s korisnikom. Za projekte u sklopu mjera 1. Europsko sjećanje, 2.2. Umrežavanje gradova, i 2.3. Projekti civilnog društva, predfinanciranjem se isplaćuje u iznosu od 40 % do 60 % dodijeljenih bespovratnih sredstava. Kod mjere 2.1. Bratimljenje gradova, ne postoji predfinanciranje.

Kod projekata kojima je odobren ukupni iznos veći od 60.000 EUR, EACEA možezahtijevati od korisnika da unaprijed dostavi jamstvo za predfinanciranje ukoliko procijeni da su njihovi financijski kapacitet slabi, i to za iznos jednak iznosu predfinanciranja. Ovaj zahtjev ne odnosi se na jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI PROJEKATA su:

  • troškovi osoblja izravno povezani s projektnim aktivnostima/događajima,
  • putni troškovi i troškovi boravka sudionika na događaju,
  • najam dvorane/usmeno i pismeno prevođenje za potrebe održavanja događaja,
  • troškovi komunikacija/informiranja aktivnosti i događaja,
  • troškovi koordiniranja koji su nastali sudjelovanjem nekoliko organizacija,
  • troškovi istraživanja i informatičkih alata koji su potrebni za pripremne aktivnosti u sklopu Mjera 1. i 2.3.

ODOBRENJE ZAVRŠNOG IZVJEŠTAJA I ISPLATA SREDSTAVA

Korisnik preko korisničkog portala preuzima E-izvješće koje treba biti dostavljeno u roku od dva mjeseca od dana isteka razdoblja prihvatljivosti provedbe projekta te mora sadržavati opis rezultata projekta u odnosu na ciljeve definirane projektnom prijavom, a preostali iznos dodijeljenih sredstava će se isplatiti u roku od 60 dana od odobrenja završnog izvješća.

Za projekte ukupne vrijednosti do 60.000 EUR dokumentacija se mora čuvati 3 godine, a za projekte iznad tog iznosa 5 godina.

Arhiva vijesti

Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske