O programu

ezg-o-program3

Program Europa za građane jedan je od centraliziranih programa Europske unije s ciljem promicanja suradnje među zemljama sudionicama Programa, u područjima vezanima za zajedničku europsku povijest i aktivno europsko građanstvo.

Svrha Programa jest poticati promišljanje zajedničke povijesti i razvoj aktivnog europskog građanstva davanjem financijskih potpora organizacijama koje rade na osnaživanju osjećaja europskog identiteta i pripadnosti Europskoj uniji kroz umrežavanje i razmjenu znanja, iskustava, tradicija i vizija napretka. Programom se također nastoji osnaživati interkulturalni dijalog na europskoj razini povezivanjem građana i poticanjem suradnje neprofitnih organizacija i jedinica lokalne i regionalne samouprave među zemljama članicama Programa.

Tko je tko u Programu

Europska komisija odgovorna je za razvoj Programa te utvrđuje ciljeve, strategije i prioritete, kao i proračun te samo praćenje i vrednovanje provedbe cjelokupnog programa. Odlukom Komisije osnovana je i Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) koja je odgovorna za upravljanje cjelokupnim ciklusom projekata, uključujući raspisivanje natječaja, odabir projekata, potpisivanje ugovora, dodjele financijskih sredstava, praćenje projekata te provjere na licu mjesta.

Kako bi informacije došle što bliže samim dionicima Programa, Europska komisija osnovala je tzv. nacionalne kontakt točke (Europe for Citizens Contact Point – ECP), koje su odgovorne za ciljano i učinkovito širenje praktičnih informacija o provedbi Programa, njegovim aktivnostima i mogućnostima financiranja. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske imenovan je koordinatorom provedbe Programa u Hrvatskoj i djeluje u svojstvu Kontakt točke od 2007. godine.

logo

Kontakt podaci ECP-a dostupni su ovdje.

Zemlje sudionice Programa:

 • 28 država članica Europske unije;
 • Program je otvoren i sljedećim kategorijama zemalja, uz uvjet da su potpisale Memorandum o razumijevanju s Komisijom:
  a) zemlje pristupnice, zemlje kandidatkinje i potencijalne zemlje kandidatkinje (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija i Makedonija) u skladu s općim načelima i općim odredbama i uvjetima sudjelovanja tih zemalja u programima Unije utvrđenima relevantnim okvirnim sporazumima, odlukama Vijeća za pridruživanje ili sličnim sporazumima;
  b) zemlje EFTA-e koje su ugovorne stranke Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (EGP) u skladu s odredbama tog Sporazuma.

Opća obilježja programa Europa za građane

 • ravnopravan pristup programu
 • transnacionalnost i lokalna dimenzija,
 • međukulturni dijalog,
 • volontiranje – izraz aktivnog europskog građanstva.

Vrste bespovratnih sredstava:

 • bespovratna sredstva za aktivnosti– dodjeljuju se projektima (iz obje cjeline), tj. za aktivnosti ograničenog vijeka trajanja tijekom kojeg se provode predložene aktivnosti,
 • operativna bespovratna sredstva– pokrivaju troškove pravilnog vođenja uobičajenih i trajnih aktivnosti neke organizacije.

Program se do sada provodio u okviru dva programska razdoblja: