Operativne potpore

Operativna bespovratna sredstva razlikuju se od bespovratnih sredstava za aktivnosti tako što financijski pokrivaju troškove pravilnog vođenja uobičajenih i trajnih aktivnosti neke organizacije. To podrazumijeva: troškove osoblja, trošak internih sastanaka, publikacija, informiranja i širenja informacija; putne troškove povezane s provedbom programa rada, plaćanje najamnina, amortizaciju i druge troškove koji su neizravno povezani s programom rada organizacije.

Operativne potpore dodjeljuju se dva puta tijekom jednog programskog razdoblja (2013. i 2017.), za obje cjeline Programa, kako slijedi:

Cjelina 1:

Europsko sjećanje

 Cjelina 2:

Demokratski angažman
i građansko sudjelovanje

- financijska potpora za troškove potrebne za
provođenje uobičajenih i trajnih aktivnosti neke organizacije, a koje su u skladu s ciljevima
ove cjeline i provode se na EU razini.

- financijska potpora za troškove potrebne za provođenje uobičajenih i trajnih aktivnosti organizacija čije su djelatnosti u skladu s ciljevima ove cjeline i provode se na EU razini.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva: 
organizacije koje se bave totalitarnim režimima
u suvremenoj povijesti Europe i komemoracijom žrtava, organizacije koje se bave ključnim momentima u novijoj europskoj povijesti, OCD-i i think tank-ovi čiji je fokus na zajedničkim vrijednostima EU.

- Prihvatljivi podnositelji zahtjeva: Think tank-ovi, OCD-i koji djeluju na europskoj razini, platforme paneuropskih organizacija.

 

OPERATIVNA BESPOVRATNA SREDSTVA

ROKOVI ZA OBJE CJELINE

Rokovi za podnošenje

Razdoblje prihvatljivosti: Projekti moraju započeti između

1/10/2013

Financijska godina prijavitelja nakon godine roka za podnošenje

1/10/2017

Financijska godina prijavitelja nakon godine roka za podnošenje