Postupak prijave

Kako biste mogli pristupiti elektroničkom obrascu zahtjeva za bespovratna sredstva (e- Obrazac) i dobiti PIC broj (Participant Identification Code)

1. IZRADA OSOBNOG RAČUNA na EU Login servisu

Potrebno je izraditi osobni račun na servisu Europske komisije koji omogućava pristup digitalnim sustavima europskih institucija tj.EU login (prije se portal zvao ECAS- European Commission Authentication System) na koji se prijavljujete se kao fizička osoba (vlastita e-mail adresa i lozinka). Ovaj korak je preduvjet za registraciju u Portalu za obrazovanje, audiovizualnu politiku, kulturu, građanstvo i volontersko sudjelovanje(Participant portal).

2.REGISTRIRANJE ORGANIZACIJE

Kada dobijete pristup Jedinstvenom sustavu za registraciju (Unique Registration Facility – URF) na Portalu za obrazovanje, audiovizualnu politiku, kulturu, građanstvo i volontersko sudjelovanje.(Participant portal) – registrirat ćete vašu organizaciju kroz nekoliko koraka i bit ćete zatraženi unijeti određena pravne i financijske podatke.Na kraju registracija, vaša organizacija će dobitiPIC broj (Participant Identification Code) koji sadrži devet numeričkih znamenki.

Informacije o načinuregistracijenalaze se na: http://ec.europa.eu/education/participants/portal

3. KREIRANJE I ISPUNJAVANJE E-OBRASCA

Na početnim stranicama EACEA-e, pod dijelom financiranje (funding) su objavljeni otvoreni natječaji gdje ćete klikom na željeni otvoreni natječaj doći do vašege-obrasca(e-Form) u pdf obliku(uz pomoć vašeg PIC broja), u kojem će se automatski pojaviti osnovni podaci koje ste unijeli u Portalu za korisnike pri registraciji vaše organizacije. U obrascu unosite vaš projektni prijedlogkoji se prijavljuje isključivo elektronski (SUBMIT THIS FORM– na kraju obrasca), uz obavezne priloge koji se prilažu unutar e-obrasca (Izjava o časti).

Detaljan opis koraka prijave, ispunjavanja e-obrasca možete pronaći u ProposalSubmissionGuide-u.

Arhiva vijesti

Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske