1. Korak – Prijava u Portal za korisnike

Prije preuzimanja projektne prijave (e-obrasca) te prijavljivanja projektnog prijedloga na program Europa za građane potrebno je izraditi osobni ECAS račun te registrirati organizaciju u Portalu za korisnike.

ECAS (European Commission Authentication Service) je sustav Europske komisije koji zaposlenicima europskih institucija te trećim osobama (primjerice, korisnicima) omogućava pristup različitim e-uslugama kojima upravlja Komisija. Izrada osobnog računa sastoji se od odabira korisničkog imena te lozinke, a potvrda istih stiže na e-adresu korisnika kroz 30 minuta.

Po zaprimanju potvrde o otvaranju osobnog ECAS računa, pristupa se prijavi i registraciji organizacije u Portal za korisnike (kliknuti na Register Organization kako bi se pojavio ovaj prozor gdje upisujete ranije dobiveno korisničko ime i lozinku).

Svrha registracije organizacije u ovaj Portal jest dobivanje PIC broja (Participant Identification Code) – deveteroznamenkastog identifikacijskog broja organizacije temeljem kojeg Izvršna agencija vodi evidenciju o svim organizacijama koje sudjeluju u programima u njenoj nadležnosti (Europa za građane, Kreativna Europa, Erasmus+, inicijativa Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a).

PIC broj je također potreban da biste preuzeli te započeli s popunjavanjem projektne prijave (e-obrasca). Temeljem PIC broja povlače se svi podaci o organizaciji u projektnu prijavu (e-Obrazac). Proces registracije organizacije možete prekinuti te nastaviti kroz izvjesno vrijeme, a sva ažuriranja bit će spremljena. 

Jednom dobiveni PIC broj vrijedi za sve navedene Programe. Ovdje možete provjeriti posjeduje li vaša organizacija već PIC broj. 

Registracija organizacije u Portal za korisnike traje 30-ak minuta te se ovdje navode podaci o organizaciji te se dodatno prilažu dva dokumenta:

Oba obrasca moguće je preuzeti s mrežne stranice Izvršne agencije za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike.

Upute za otvaranje osobnog ECAS računa te prijavu u Portal za korisnike.