2. Korak – Podnošenje projektne prijave

Nakon što ste završili s registracijom organizacije u Portalu za korisnike, možete pristupiti izradi projektne prijave za sve Programe i pripadajuće natječaje koji su u nadležnosti Izvršne agencije za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike.

Koraci u izradi vaše projektne prijave (e-Obrasca) su sljedeći:

  • Odaberite Program, odnosno izvor financiranja,
  • Odaberite mjeru, odnosno natječaj u sklopu Programa,
  • Odaberite jezik,
  • Navedite PIC brojeve svih organizacija koje sudjeluju u projektnom prijedlogu,
  • Stvorite projektnu prijavu/e-Obrazac (Create application e-form),
  • Preuzmite e-Obrazac na svoje računalo i započnite s ispunjavanjem.

Nije nužno da odmah navedete identifikacijske brojeve svih organizacija, već možete navesti samo broj svoje organizacije, preuzeti e-Obrazac te započeti s ispunjavanjem. Na kraju svake stranice e-Obrasca možete kliknuti Validate form i na taj način spremiti sve što ste do tada uradili te kroz izvjesno vrijeme nastaviti s ispunjavanjem obrasca. 

Sva polja e-Obrasca moraju biti ispunjena. Ukoliko nisu, klikom na Validate form zacrvenit će se polja koja nisu ispunjena. Uz to, prije podnošenja e-Obrasca nužno je popuniti i e-Obrascu priložiti dokument „Izjava o točnosti i istinitosti podataka“ (Declaration of Honour) koji se smatra sastavnim dijelom zahtjeva. U ovome obrascu navodite iznos bespovratnih sredstava koji tražite od EU-a, odnosno ukupni iznos koji će vam biti izračunat u obliku paušalnih iznosa u dijelu C.5 e-Obrasca (C.5 Budget, Total A+B).

Veza s internetom mora biti omogućena prilikom podnošenja projektne prijave. Uspješno predan zahtjev mora sadržavati broj projektne prijave (Submission number), koji će automatski biti evidentiran nakon njegove predaje. Nakon podnošenja prijave elektronskim putem bit će Vam poslan e-mail potvrde.   

E-Obrazac podnosi se Izvršnoj agenciji za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike isključivo elektronski najkasnije do 12 sati po srednjeeuropskom vremenu na dan kada ističe rok za prijavu (1. ožujka, 1. rujna). Ukoliko rok za prijavu pada u vikend, kao rok za dostavu računa se prvi idući radni dan. Procjena projektnih prijava (e-Obrazaca) traje najviše četiri mjeseca od dana isteka roka za prijavu.  

Za više informacija o postupku podnošenja projektnih prijava molimo konzultirajte „Korisnički vodič za podnošenje zahtjeva: Kako kreirati, ispuniti i podnijeti e-Obrazac zahtjeva”.

Prezentacija s detaljno objašnjenim koracima u prijavi na natječaje u sklopu programa Europa za građana.