Vijesti

Natrag na listu vijesti

Program Europa za građane predstavljen na konferenciji „Ja sam aktivna članica multinacionalnog društva“

14. srpnja 2016.

Na konferenciji pod nazivom „Ja sam aktivna članica multinacionalnog društva“ održanoj 6. srpnja 2016. godine, u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, predstavljeni su rezultati istoimenog projekta koji se provodi u Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji, Francuskoj i Turskoj od rujna 2014. do kolovoza 2016. godine, a financiran je sredstvima programa Unije Erasmus+. Predstavnici Pučkog otvorenog učilišta Zagreb su, kao jedni od partnera, dali kratak osvrt na ostvarene rezultate projekta čiji je cilj promicati socijalnu integraciju žena imigrantkinja, državljanki trećih zemalja s posebnim ciljem integracije na tržište rada na području Europske unije ili zemlji prebivališta.

Tijekom projekta je ženama imigrantkinjama u dobnoj starosti između 20. i 64. godine te koje nisu državljanke zemalja članica EU, omogućeno učenje i usavršavanje u hrvatskom jeziku, jačanje informatičkih znanja, bolje poznavanje nacionalnog i EU pravnog okvira i tržišta rada, pomoć i savjetovanje u pisanju životopisa, osposobljavanje za učinkovito traženje posla i usmjeravanje u daljnjem obrazovanju te za bolje snalaženje u sredini u koju su doselile. Projekt je uključio i praktičan rad u trajanju od četiri tjedna tijekom kojeg su polaznice mogle primijeniti svoje stečeno znanje. Na kraju su samostalno organizirale multikulturni događaj na kojemu su predstavile posebnosti i obilježja zemalja i kultura iz kojih dolaze.

Konferencija je otvorena pozdravnim govorom ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, Ivana Šutala, koji je istaknuo važnost projekta i njegovu usklađenost sa glavnim ciljevima Strategije Europa 2020, koja stavlja naglasak na potrebi za povećanjem zapošljivosti populacije u dobi od 20-64 u EU na 75%, s posebnim naglaskom na uključivanje žena i učinkovitu integraciju legalnih imigrantkinja na tržište rada. Detaljne i zanimljive informacije o projektu iznijeli su članovi i članice projektnog tima POUZ-a: Tihomir Žiljak, Vedran Tomšić, Renata Gomaz i Sandra Banić Naumovski.

Drugi dio Konferencije započeo je izlaganjem Maje Tomičić, predstavnice nacionalne Kontakt točke programa Europa za građane, Ured za udruge Vlade RH, na temu Program Europa za građane: mogućnosti financiranja projekata za socijalnu integraciju i interkulturni dijalog. Sudionici Konferencije imali su prilike saznati na koji način mogu participirati u programu Europa za građane te kako na najbolji način svoje projektne ideje prilagoditi okviru Programa. Zanimljivo predstavljanje zadruge Okus doma i izlaganje na temu Integracija izbjeglica u RH dala je predstavnica Zadruge Zinka Mujkić koja je predstavila rad, aktivnosti, ciljeve i djelovanje zadruge, i dala osvrt na važnost i značaj socijalne integracije izbjeglica, migranata i azilanata u društvo jačanjem njihovih kompetencija i uključivanjem na tržište rada.

 

Prezentacije s konferencije možete preuzeti u nastavku :

Ured za udruge Vlade RH- Program Europa za građane: mogućnosti financiranja projekata za socijalnu integraciju i interkulturni dijalog

Pučko otvoreno učilište Zagreb – O projektu Ja sam aktivna članica multinacionalnog društva

Pučko otvoreno učilište Zagreb – Osvrti na stručnu praksu polaznica projekta

Zadruga Okus doma – Integracija izbjeglica u RH

 

Program Europa za građane 2014-2020 promiče aktivno europsko građanstvo, jačanje građanske participacije u Europskoj uniji, izravno utjecanje na strategije i politike, a namijenjen je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacijama civilnoga društva i drugim neprofitnim organizacijama, poput obrazovnih, kulturnih i istraživačkih institucija. Program je podijeljen u dvije cjeline: 1. Europsko sjećanje i 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje koja se sastoji od tri mjere – Bratimljenje gradova, Umrežavanje gradova i Projekti civilnoga društva.