Programsko razdoblje 2007 – 2013

Provedba programa Europa za građane započela je 2007. godine, kao jednog od programa Europske unije kojim se željela pružiti financijska potpora projektima promicanja aktivnog europskog građanstva. Ukupan proračun Programa za to razdoblje iznosio je 215 milijuna eura.

Svrha Programa u ovom programskom razdoblju bila je osnažiti sudjelovanje građana u procesu europske integracije kroz rasprave i razmjene mišljenja o EU-u, jačati europski identitet te promicati interkulturalni dijalog i razumijevanje među građanima europskih zemalja. 

Republika Hrvatska sudjelovala je u Programu od 2008. godine, a do kraja 2013. godine ukupno je povučeno 2.623.262,95 EUR. U razdoblju 2007-2013 provedeno je 68 projekata, a korisnici iz Hrvatske su sudjelovali u još 206 projekata u svojstvu partnera. U priloženom letku možete pronaći detaljnije informacije o ostvarenim rezultatima u sklopu Programa u razdoblju 2007 – 2013 u Republici Hrvatskoj.

Opći ciljevi Programa

Specifični ciljevi Programa

- pružanje mogućnosti građanima za interakciju i sudjelovanje u stvaranju sve povezanije Europe, demokratske i usmjerene prema svijetu, ujedinjene i obogaćene u kulturnoj raznolikosti, razvijajući time građanstvo Europske unije, - okupljati pripadnike lokalnih zajednica diljem Europe radi dijeljenja i razmjene iskustava, mišljenja i vrednota te radi učenja iz povijesti i izgradnje budućnosti,
- jačanje osjećaja europskog identiteta, utemeljenog na zajedničkim vrednotama, povijesti i kulturi, - poticati djelovanje, raspravljanje i promišljanje na temu europskog građanstva i demokracije, zajedničkih vrednota, zajedničke povijesti i kulture kroz suradnju organizacija civilnoga društva na europskoj razini,

- njegovanje osjećaja pripadnosti Europskoj uniji,

- približiti Europu njenim građanima promičući europske vrijednosti i postignuća, a istodobno sačuvati sjećanje na njenu prošlost;

- jačanje tolerancije i uzajamnog razumijevanja europskih građana, poštujući i promičući  kulturnu i jezičnu raznolikost, pridonoseći istodobno interkulturalnom dijalogu.

- poticati interakciju među građanima i organizacijama civilnoga društva iz svih država sudionica Programa, pridonoseći interkulturalnom dijalogu, ističući i raznolikost i jedinstvo Europe, vodeći računa naročito o aktivnostima kojima se nastoje razviti bliskije veze među građanima država članica Europske unije koje su Uniji pristupile do 30. travnja 2004., kao i onih država koje su joj se pridružile nakon tog datuma.

 

Mjere financirane u programskom razdoblju 2007 – 2013:

Aktivno sudjelovanje europskih građana

Aktivnost 1 – Aktivni građani za Europu bila je izravno usmjerena na sudjelovanje građana. U bilateralnim ili multilateralnim projektima bratimljenja okupljali su se građani lokalnih zajednica diljem Europe kako bi se promicala tolerancija i uzajamno razumijevanje različitosti, razmjenjivala iskustva i dobre prakse, međusobno upoznavale druge kulture u Europi te osnaživao europski identitet.

Civilno društvo na djelu

Aktivnost 2 – Aktivno civilno društvo u Europi bila je usmjerena na organizacije civilnoga društva, od lokalnih građanskih inicijativa do mreža udruga koje djeluju na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini, organizacije koje se bave istraživanjem europskih javnih politika, sindikate te obrazovne i istraživačke institucije. Cilj ove aktivnosti bio je potaknuti organizacije civilnoga društva na zajednički rad tako da zajednički djeluju, raspravljaju i promišljaju o zajedničkim pitanjima vezanima uz europsko građanstvo.

Podizanje informiranosti o Programu

Aktivnost 3 – Zajedno za Europu provodila je Europska komisija radi šireg uključivanja građana na europskoj razini u aktivnosti koje jačaju vidljivost djelovanja EU-a, organizirajući velike europske skupove o različitim područjima rada Europske unije (npr. u suradnji sa zemljama koje predsjedaju Vijećem EU-a), provodeći istraživanja i studije koje doprinose boljem razumijevanju sudjelovanja građana te informiranjem o aktivnostima i postignućima u sklopu Programa.

Očuvanje europskog sjećanja

Aktivnost 4 – Aktivno europsko sjećanje bila je usmjerena na projekte očuvanja spomen- područja masovnih pogubljenja i deportacija, koncentracijskih logora i drugih mjesta stradanja iz doba nacizma i staljinizma, kao i drugih totalitarnih režima, te projekte vezane uz odavanje počasti žrtvama masovnih pogubljenja i masovnih deportacija.