Pregled Europskih godina 2007-2013

 • 2013. Europska godina građana – povodom dvadesete obljetnice stupanja na snagu Ugovora iz Maastrichta, Europska unija je 2013. godinu proglasila Europskom godinom građana. Imala je za cilj ojačati svijest i znanja Europljana o pravima i odgovornostima vezanima uz EU građanstvo, s posebnim naglaskom na poticanje građana na ostvarivanje prava na slobodno kretanje i prebivanje na teritoriju zemalja članica. Europska komisija prepoznala je važnost ove inicijative, te je i 2014. godina bila nastavak Europske godine građana.

  Ciljevi Europske godine građana 2013. direktno su povezani s programom Europa za građane, te su utjecali i na osmišljavanje ciljeva i prioriteta novog programskog razdoblja programa Europa za građane 2014.– 2020. 

  U Hrvatskoj je Ured za udruge Vlade RH, uklopivši to u program nacionalne Kontakt točke programa Europa za građane, preuzeo ulogu koordinatora obilježavanja Europske godine građana 2013. u Republici Hrvatskoj. Tijekom godine je u suradnji s dionicima organizirano 13 događanja na kojima se raspravljalo povodom Europske godine građana.

  Europska godina građana službeno je započela konferencijom održanom 10. siječnja u Dublinu. Konferenciji, i raspravi koja je kasnije uslijedila, prisustvovali su visoki dužnosnici iz institucija Europske unije. Pritom su pozvali sve Europljane da se pridruže raspravama koje će se održavati tijekom godine u zemljama članicama Europske unije (http://ec.europa.eu/citizens-dialogues/).

  Tijekom Europske godine građana organizirale su se aktivnosti čiji je cilj bio omogućiti Europljanima da:

 • se upoznaju s pravima i odgovornostima vezanima uz europsko građanstvo, s posebnim naglaskom na pravo na slobodu kretanja i prebivanja na prostoru svih zemalja članica,
 • sudjeluju u raspravama o preprekama za ostvarivanje svojih prava koja su im, kao građanima Europske unije, zajamčena te o njihovoj viziji Europske unije u 2020. godini u pogledu prava, politika i upravljanja,
 • sudjeluju u građanskim forumima o politikama i pitanjima Europske unije, čime se nastoji ojačati europski identitet među europskim građanima,
 • se pripreme za glasovanje na europskim izborima 2014. te aktiviraju u demokratskom životu Europske unije.

  Sve informacije vezane uz Europsku godinu građana možete pronaći na sljedećoj mrežnoj stranici: http://europa.eu/citizens-2013/

 • 2012. Europska godina aktivnog starenja - predstavlja okvir za promoviranje aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti. Europska unija suočava se s ubrzanim starenjem stanovništva i smanjivanjem stope nataliteta, stoga je potrebno unaprijediti prilike za zapošljavanje i radne uvjete za starije radnike, kao i povećati njihovu socijalnu uključenost te poticati zdravo starenje. Aktivnosti na europskoj razini i u zemljama članicama EU organizirane su s ciljem podizanja svijesti među općom javnosti o važnosti sudjelovanja starijih osoba u društvu i gospodarstvu, poticanja rasprava, razmjena informacija i uzajamnog učenja zemalja sudionica radi promoviranja dobre prakse i suradnje, kao i borbe protiv dobne diskriminacije vezane uz mogućnosti zapošljavanja.
 • 2011. Europska godina volontiranja – volontiranje čini jedno od glavnih elemenata aktivnog građanstva, a aktivno građanstvo osnažuje socijalnu koheziju i razvoj demokracije. Godina 2011. obilježava 10-godišnjicu UN-ove Međunarodne godine volontera (2001.), stoga je glavni cilj bio povećati vidljivost i mogućnosti sudjelovanja civilnoga društva u volonterskim aktivnostima diljem Europske unije kroz stvaranje poticajnog okružja za volontiranje, osiguravanje sredstava organizatorima volonterskih aktivnosti za poboljšanje njihove kvalitete te podizanja svijesti o važnosti volontiranja.
 • 2010. Europska godina suzbijanja siromaštva i socijalne isključenosti – gotovo 84 milijuna Europljana živi na rubu siromaštva, stoga su glavni ciljevi ove godine bili povećati svijest javnosti o problemima s kojima se suočavaju siromašni građani te obnoviti političku obvezu Europske unije i njezinih država članica u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Vodeće načelo 2010. godine bilo je ukazati na brige građana koji su suočeni sa životom u siromaštvu i socijalnoj isključenosti te potaknuti svakog europskog građanina i ostale dionike na angažiranost u ovim važnim pitanjima.
 • 2009. Europska godina kreativnosti i inovacija – inicijativa koja, kroz cjeloživotno učenje, promiče kreativnost i inovaciju kao ključne vještine za sve ljude. Glavni je izazov osigurati okruženje koje je pogodno za sve oblike kreativnosti i inovacija, bilo umjetničkih, kulturnih, društvenih ili tehnoloških te koje promovira praktičnu primjenu znanja i ideja. Kreativne i inovacijske sposobnosti ključne su za ekonomski i društveni napredak, stoga ih Europska unija mora ojačati kako bi uživala pogodnosti razvijenog društva znanja.
 • 2008. Europska godina međukulturnog dijaloga – imajući u vidu uzastopna proširenja Europske unije te povećanu mobilnost njezinih građana, države članice dobile su ključnu ulogu u omogućavanju kulturnog procvata. Glavni je cilj bio povećati profil međukulturnog dijaloga koji je ključan za poštivanje kulturne raznolikosti, poboljšanja koegzistencije u današnjim raznovrsnim društvima te za poticanje aktivnog europskog građanstva.
 • 2007. Europska godina jednakih mogućnosti za sve – cilj je bio podići svijest o prednostima društva utemeljenog na pravdi i solidarnosti, zagovarajući inicijative i borbe protiv diskriminirajućih stavova i ponašanja te informirajući ljude o njihovim pravima i pravnim obvezama. Također je namjera bila povećati svijest javnosti o održivoj EU pravnoj stečevini u području jednakosti i nediskriminacije kako bi nova okvirna strategija o nediskriminaciji i jednakim mogućnostima bila održiva i nakon 2007. godine.