Programsko razdoblje 2014 – 2020

Nakon zatvaranja programskog razdoblja 2007.-2013. Europska komisija provela je vrednovanje svih centraliziranih programa Unije i odlučila neke od njih objediniti u veće programe (Erasums+), dok je program Europa za građane ostao samostalni program, ali malo izmijenjene strukture.

Ukupan proračun Programa za ovo razdoblje iznosi 186.5 milijuna EUR.

Letak o programu koji je izradila Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA), možete preuzeti ovdje.

Letak s primjerima projekata iz Hrvatske, koji je izradila Kontakt točka programa, možete preuzeti ovdje.

 

Struktura programa Europa za građane 2014 – 2020

Cjelina 1:

Europsko sjećanje

 Cjelina 2:

Demokratski angažman
i građansko sudjelovanje

- Podizanje svijesti o sjećanju, zajedničkoj povijesti i vrijednostima te cilju Unije - Potiče demokratsko i građansko sudjelovanje građana na razini Unije. Ova cjelina obuhvaća mjere: Bratimljenje gradova, Umrežavanje gradova te Projekti civilnoga društva.

Zemlje sudionice Programa:

 • 28 država članica Europske unije;
 • zemlje potencijalne kandidatkinje (Srbija, Crna Gora, Albanija, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija, Bosna i Hercegovina);
 • zemlje EFTA-e: Island, Švicarska, Norveška, Lichtenstein, no nažalost nisu prihvatljive zemlje jer nisu potpisale Memorandum o razumijevanju s Europskom komisijom za period 2014.-2020.

Opći ciljevi Programa

 • pridonijeti boljem razumijevanju Unije, njezine povijesti i različitosti,
 • promicati europsko građanstvo i unaprijediti građansko i demokratsko sudjelovanje na razini Unije.

Specifični ciljevi Programa

 • podizanje svijesti u pogledu sjećanja, zajedničke povijesti i vrijednosti te cilja Unije kojima se promiču mir, njezine vrijednosti i dobrobit njezinih naroda poticanjem rasprava, promišljanja i razvoja mreža,
 • poticanje demokratskog i građanskog sudjelovanja na razini Unije, razvojem građanskog razumijevanja postupka donošenja politika Unije i promicanje društvenog i međukulturalnog angažmana i volontiranja na razini Unije.
 • Izvršna agencija određuje godišnje prioritete za svaki potprogram i projekti će se, između ostaloga, procjenjivati i prema usklađenosti s godišnjim prioritetima i ciljevima.

Višegodišnji prioriteti za 2016-2020

Detaljno razrađeni višegodišnji prioriteti za period 2016-2020 čijem ostvarenju projektni prijedlozi trebaju direktno doprinositi.

Opća obilježja programa Europa za građane

 • ravnopravan pristup programu,
 • transnacionalnost i lokalna dimenzija,
 • međukulturni dijalog,
 • volontiranje – izraz aktivnog europskog građanstva,
 • inicijativa Europske snage solidarnosti.

Vrste bespovratnih sredstava:

 • bespovratna sredstva za aktivnosti– dodjeljuju se projektima (iz obje cjeline), tj. za aktivnosti ograničenog vijeka trajanja tijekom kojeg se provode predložene aktivnosti,
 • operativna bespovratna sredstva– pokrivaju troškove pravilnog vođenja uobičajenih i trajnih aktivnosti neke organizacije.

Raspored rokova za podnošenje projektnih prijedloga u razdoblju do 2020. 

BESPOVRATNA SREDSTVA ZA AKTIVNOSTI

Cjelina 1. Europsko sjećanje

Rokovi za podnošenje zahtjeva Razdoblje prihvatljivosti: Projekti moraju započeti između
1. ožujka 1. kolovoza u godini kada je rok i 31. siječnja u godini nakon isteka roka
Cjelina 2. Demokratsko angažiranje i građansko sudjelovanje
Mjera Rokovi za podnošenje

Razdoblje prihvatljivosti: Projekti moraju započeti između

1. Bratimljenje gradova
  1. ožujka 1. srpnja u godini kada je rok i 31. ožujka u godini nakon isteka roka
  1. rujna 1. siječanj i 1. rujna u godini nakon isteka roka
2. Umrežavanje gradova
  1. ožujka 1. srpnja i 31. prosinca u godini kada je rok
  1. ožujka 1. siječnja i 30. svibnja u godini nakon isteka roka
3. Projekti civilnog društva
  1. ožujka 1. kolovoza u godini kada je rok i 31. siječnja u godini nakon isteka roka

*Prijave trebaju biti podnesene prije 12:00 h (CET) završnog datuma za (podnošenje) zahtjeva. Ako je rok za podnošenje u vrijeme vikenda, rokom treba smatrati 1. radni dan nakon vikenda