Pregled Europskih godina 2014-2020

 • 2018. Europska godina kulturne baštine,  #EuropeForCulture

  Cilj je Europske godine kulturne baštine potaknuti više ljudi na otkrivanje i istraživanje europske kulturne baštine te ojačati osjećaj pripadnosti zajedničkom europskom prostoru. Slogan Europske godine glasi: „Naša baština: spoj prošlosti i budućnosti”. Projekti koji će se baviti ovom temom, dobit će prioritet za financiranje sredstvima iz programa Europa za građane.

  U 2018. naglasak će biti na: vrijednostima kulturne baštine za društvo; njezinu doprinosu gospodarstvu; njezinoj ulozi u europskoj kulturnoj diplomaciji; važnosti njezine zaštite kako bi u njoj mogle uživati buduće generacije.

  Koordinator aktivnosti u RH je Ministarstvo kulture koje planira niz aktivnosti povodom obilježavanja Europske godine kulturne baštine, a više informacija o planiranim događanjima možete pronaći na službenim stranicama ministarstva ovdje, kao i na stranicama Europske komisije ovdje.

 

 • 2016. i 2017. godina nisu bile posebno obilježavane

 • 2015. Europska godina razvoja – prva Europska godina koja se bavila vanjskim djelovanjem Europske unije i ulogom Europe u svijetu. Razvojne agencije diljem Europe dobile su priliku pokazati predanost Europe u iskorjenjivanju siromaštva u svijetu te inspirirati Europljane na angažiranost i uključenost u razvoj. Godina 2015. također je bila rok za ispunjenje Milenijskih razvojnih ciljeva na koje se svijet obvezao 2000. godine, kao i godina u kojoj je međunarodna zajednica dogovorila budući globalni okvir za iskorjenjivanje siromaštva i održivi razvoj.
 • 2014. Europska godina građana – Europska komisija prepoznala je važnost inicijative pokrenute u 2013. godini te je 2014. godina bila nastavak Europske godine građana 2013., s ciljem jačanja svijesti i znanja Europljana o pravima i odgovornostima vezanima uz EU građanstvo, s posebnim naglaskom na poticanje građana na ostvarivanje prava na slobodno kretanje i prebivanje na teritoriju zemalja članica.

  Ciljevi Europske godine građana 2014. direktno su bili povezani s programom Europa za građane te su utjecali i na osmišljavanje ciljeva i prioriteta novog programskog razdoblja programa Europa za građane 2014.– 2020. 

  Povodom dvadesete obljetnice stupanja na snagu Ugovora iz Maastrichta, Europska unija je 2013. godinu proglasila Europskom godinom građana. Europska godina građana službeno je započela konferencijom održanom 10. siječnja u Dublinu. Konferenciji, i raspravi koja je kasnije uslijedila, prisustvovali su visoki dužnosnici iz institucija Europske unije. Pritom su pozvali sve Europljane da se pridruže raspravama koje će se održavati tijekom godine u zemljama članicama Europske unije (http://ec.europa.eu/european-debate/index_en.htm).

  Tijekom Europske godine građana organizirale su se aktivnosti čiji je cilj bio omogućiti Europljanima da:

 • se upoznaju s pravima i odgovornostima vezanima uz europsko građanstvo, s posebnim naglaskom na pravo na slobodu kretanja i prebivanja na prostoru svih zemalja članica,
 • sudjeluju u raspravama o preprekama za ostvarivanje svojih prava koja su im, kao građanima Europske unije, zajamčena te o njihovoj viziji Europske unije u 2020. godini u pogledu prava, politika i upravljanja,
 • sudjeluju u građanskim forumima o politikama i pitanjima Europske unije, čime se nastoji ojačati europski identitet među europskim građanima,
 • se pripreme za glasovanje na europskim izborima 2014. te aktiviraju u demokratskom životu Europske unije.

  Sve informacije vezane uz Europsku godinu građana možete pronaći na sljedećoj mrežnoj stranici: http://europa.eu/citizens-2013/