Projekti civilnoga društva

Mjera 2.3. Projekti civilnoga društva dio je Cjeline 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje, a cilj joj je poduprijeti projekte koji promiču transnacionalna partnerstva i mreže koje izravno uključuju građane iz različitih slojeva da sudjeluju u oblikovanju politike Unije u područjima povezanima s ciljevima Programa. Projektom treba poticati i organizirati promišljanje, rasprave ili druge slične aktivnosti povezane s višegodišnjim prioritetima Programa i predložiti konkretna rješenja do kojih se može doći suradnjom ili koordinacijom na europskoj razini, te je potrebno uključiti velik broj građana.

- Podnositelji zahtjeva: neprofitne organizacije, uključujući organizacije civilnoga društva, obrazovne, kulturne ili istraživačke institucije
Partneri: lokalna/regionalna uprava ili neprofitne organizacije, uključujući organizacije civilnoga društva, obrazovne, kulturne ili istraživačke institucije, odbori za bratimljenje gradova i umrežavanje.
Broj partnera: projekt mora uključiti barem 3 prihvatljive zemlje, od kojih je barem jedna država članica EU-a.
Maksimalni iznos : 150.000 eura
Maksimalno trajanje projekta: 18 mjeseci

- Višegodišnji prioriteti 2016.-2020. za cjelinu 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje:  

  1. Razumijevanje i rasprava o euroskepticizmu
  2. Solidarnost u vremenima krize
  3. Sprečavanje stigmatizacije „imigranata“ i izgradnja drukčije predodžbe s ciljem poticanja interkulturnog dijaloga i međusobnog razumijevanja
  4. Rasprava o budućnosti Europe

- Rokovi za podnošenje zahtjeva te razdoblja prihvatljivosti

Cjelina 2. Demokratsko angažiranje i građansko sudjelovanje
Mjera Rokovi za podnošenje

Razdoblje prihvatljivosti: Projekti moraju započeti između

3. Projekti civilnoga društva
  1. ožujka 1. kolovoza u godini kada je rok i 31. siječnja u godini nakon isteka roka

*Prijave trebaju biti podnesene prije 12:00 h (CET) završnog datuma za (podnošenje) zahtjeva. Ako je rok za podnošenje u vrijeme vikenda, rokom treba smatrati 1. radni dan nakon vikenda