PARTNER SEARCH PLATFORM

Na sljedećoj poveznici dostupna je međunarodna platforma za traženje projektnih partnera (partner search platform) u sklopu programa Europa za građane, a za čiju je izradu i održavanje zaslužna nacionalna Kontakt točka u Italiji.

Ova platforma omogućava:

  • pretraživanje iskaza interesa drugih organizacija prema nekoliko kriterija (nazivu, vrsti i djelatnosti organizacije, zemlji, mjeri programa, i roku isteka iskaza interesa)
  • objavljivanje vlastitog iskaza interesa za partnerstvom na projektima Europa za građane (na engleskom jeziku).

Za korištenje platforme potrebna je registracija.