Umrežavanje gradova

Mjera 2.2. Umrežavanje gradova dio je Cjeline 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje, a osnovni joj je cilj umrežavanje općina, gradova, županija ili njihovih udruženja u vezi s pitanjima od zajedničkog interesa. Poanta stvaranja mreža bratimljenih gradova jest razvoj tematske i dugotrajne suradnje među njima.

Prednost imaju mreže koje su usmjerene temama višegodišnjih prioriteta.

Podnositelji zahtjeva: gradovi /općine ili njihovi odbori za bratimljenje ili mreže, druge razine tijela lokalne/regionalne uprave, savezi/udruženja lokalnih uprava, neprofitne organizacije koje predstavljaju lokalnu upravu.
Partneri: gradovi /općine ili njihovi odbori za bratimljenje ili mreže, druge razine tijela lokalne/regionalne uprave, savezi/udruženja lokalnih uprava, neprofitne organizacije koje predstavljaju lokalnu upravu, organizacije civilnoga društva.
Broj partnera: Projekt mora uključivati općine iz najmanje 4 prihvatljive zemlje od kojih je barem jedna država članica EU-a.
Maksimalni iznos : 150.000 eura
Maksimalno trajanje projekta: 24 mjeseca

- Višegodišnji prioriteti 2016.-2020. za cjelinu 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje:  

1. Razumijevanje i rasprava o euroskepticizmu
2. Solidarnost u vremenima krize
3. Sprečavanje stigmatizacije „imigranata“ i izgradnja drukčije predodžbe s ciljem poticanja interkulturnog             dijaloga i međusobnog razumijevanja
4. Rasprava o budućnosti Europe

- Rokovi za podnošenje zahtjeva te razdoblja prihvatljivosti

Cjelina 2. Demokratsko angažiranje i građansko sudjelovanje
Mjera Rokovi za podnošenje

Razdoblje prihvatljivosti: Projekti moraju započeti između

2. Umrežavanje gradova
  1. ožujka 1. srpnja i 30. prosinca u godini kada je rok
  1. rujna 1. siječnja i 1. svibnja u godini nakon isteka roka

*Prijave trebaju biti podnesene prije 12:00 h (CET) završnog datuma za (podnošenje) zahtjeva. Ako je rok za podnošenje u vrijeme vikenda, rokom treba smatrati 1. radni dan nakon vikenda