Umrežavanje Gradova

Projekti povezivanja građana/ki iz različitih zemalja Europe sa svrhom uspostavljanja dugotrajne tematske suradnje
Mjera 2.2. Umrežavanje gradova dio je potprograma 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje, a osnovni joj je cilj umrežavanje općina, gradova, županija ili njihovih udruženja u vezi s pitanjima od zajedničkog interesa. Smisao stvaranja mreža bratimljenih gradova jest razvoj tematske i dugotrajne suradnje među njima.Prednost imaju projekti koji sebave odabranim višegodišnjim prioritetom.

Važno je da se tema projekta uklapa u jedan od višegodišnjih prioriteta i zadovoljava dolje navedene kriterije:

  1. Rasprava o budućnosti Europe i izazovi euroskepticizma,
  2. Poticanje solidarnosti u vremenima krize,
  3. Poticanje interkulturalnog dijaloga i međusobno razumijevanje te borba protiv stigmatizacije izbjeglica i manjinskih skupina,
  4. Europska godina kulturne baštine 2018- poseban prioritet u 2018. godini potiče prijavu projekata usmjerenih na ulogu europske kulturne baštine kao središnjeg elementa kulturne raznolikosti i međukulturnog dijaloga te lokalnu baštinu koja je vezana uz europsko sjećanje.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za projekt umrežavanja gradova je 150.000 EUR.

Predfinanciranje: 40-60% dobivenih bespovratnih sredstava

A. Podnositelji prijava i partneri

Vrsta organizacije:gradovi/općine ili njihovi odbori za bratimljenje ili mreže, druge razine tijelalokalne/regionalne uprave, savezi/udruženja tijela lokalne uprave, neprofitne organizacije koje predstavljaju tijela lokalne uprave. druge organizacije koje mogu sudjelovati u projektu su neprofitne organizacije civilnog društva.

Broj partnera: projekt mora uključivati organizacijeiz najmanje četiri prihvatljive zemlje od kojih su barem dvije države članice EU-a.

B.Priroda i veličina projekta

Mjesto i broj aktivnosti: aktivnosti se moraju održavati u bilo kojoj prihvatljivoj zemlji partneru. Treba predvidjeti najmanje četiri događaja po projektu.

Trajanje projekta: maksimalno trajanja projekta je 24 mjeseca.

Rokovi za podnošenje zahtjeva te razdoblja prihvatljivosti

Za projekte koji se prijavljuju na rok 1. ožujka, projektne aktivnosti moraju započetiizmeđu 1. srpnja i 31. prosinca godine u kojoj istječe rok.

Za projekte koji se prijavljuju na rok 1. rujna projektne aktivnosti moraju započeti između 1. siječnja i 30. lipnja godine nakon isteka roka.

Arhiva vijesti

Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske