Vijesti

EACEA objavila sve natječaje u sklopu Programa za 2020. godinu!

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) objavila je sve natječaje u sklopu programa Europa za građane 2014-2020 za 2020- godinu, točnije za potprogram 1.1. Europsko sjećanje i u sklopu potprograma Demokratski angažman i građansko...

Novi rokovi za prijavu projektnih prijava na natječaje u 2020. godini!

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu objavila je nove rokove za prijavu projektnih prijava za natječaje u 2020. godini. Za potprogram 1. Europsko sjećanje, kao i do sada, postoji samo jedan rok za prijavu, ali se pomiče na 4. veljače, a...

Arhiva vijesti

Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske