Europa za građane – Neslužbena stranica

Vijesti

Europa za Građane

Program Europa za građane je program Unije koji promiče suradnju europskih zemalja u područjima vezanima za zajedničku europsku povijest i aktivno europsko građanstvo.
Svrha Programa jest potaknuti građane/ke Europe na promišljanje zajedničkih vrijednosti te na uključivanje u procese oblikovanja politika na EU razini, s ciljem osnaživanja osjećaja europskog identiteta i pripadnosti Europskoj uniji.

Europsko Sjećanje

projekti podizanja svijesti građana/ki o zajedničkoj europskoj povijesti i vrijednostima

Bratimljenje Gradova

projekti koji uspostavljaju suradnju građana/ki bratimljenih gradova iz različitih zemalja Europe

Umrežavanje Gradova

projekti povezivanja građana/ki iz različitih zemalja Europe sa svrhom uspostavljanja dugotrajne, tematske suradnje

Turizam u Hrvatskoj

turizam je jedna od najbitnijih grana u Hrvatskoj

Napomena:

Ovo je neslužbena stranica udruge europa za građane. Za sve točne informacije obratite se udruzi.