Još jedna uspješna suradnja Deska Kreativne Europe – Kultura i kontakt točke Europe za građane 2014-2020 – Kreativni građani u projektima kulturne baštine

Kontakt točka programa Europa za građane pri Uredu za udruge Vlade RH i Desk Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture organizirali su online događanje pod nazivom Kreativni građani u projektima kulturne baštine. Riječ je o susretu koji se održanoj u petak, 16. listopada 2020. godine u 10 sati. Tijekom sat i pol, 110 sudionika je imalo priliku promisliti na koji način se baštinske teme potiču, plasiraju i promiču na europskoj razini. Uvodno su predstavnice Europske komisije Anne Grady i Jutta Köening Georgiades, zadužene za programe Kreativna Europa i Europa za građane dale uvid u razmišljanja i diskusije koje se vode na razini Europe vezano uz ulogu zajedničke europske baštine i način na koji će zaštita baštine biti prisutna u Programima u novom financijskom razdoblju. Sudionici su dobili pregled zanimljivih projekata koji su tematizirali baštinu, a podržani su iz programa Europa za građane i Kreativna Europa. Poveznica projekata o kojima je bilo riječ je baština, dok se u provedbi ta tema oslanjala na različite djelatnosti i izričaje: od kulturno-umjetničkog, preko društvenog do političkog konteksta.

Kao zanimljivost na kraju samog događanja, posebno za tu priliku bilo je organizirano virtualno vođenje kroz, kako bi svi sudionici mogli iz prve ruke iskusiti neke od zanimljivih sadržaja koje taj predivan muzej na samom istoku Republike Hrvatske nudi i na koji način promovira baštinske sadržaje.

Cilj ovog susreta bilo je informiranje o mogućnostima financiranja, promišljanju projektnih ideja te umrežavanje organizacija koje se bave spomenutim temama. Više informacija o programima, možete pronaći na sljedećim web stranicama: 

Napomena: Ovo je neslužbena informacija, stvarne informacije možete pronaći kod Udruge.

Nova generacija financiranih programa Unije u razdoblju 2021.-2027

Za novu generaciju programa Unije koji će se provoditi u financijskoj perspektivi 2021- 2027 i za koje će u cjelosti ili u većini biti zadužena EACEA-e postignut je politički dogovor i oni su:

 • Erasmus +
 • Kreativna Europa
 • Europske snage solidarnosti
 • Program Građanstvo, ravnopravnost, prava i vrijednosti (CERV).

Ti će se programi nadovezati na uspjeh svojih prethodnika (Erasmus +, Kreativna Europa, Europske snage solidarnosti i Europa za građane), a prvi pozivi za dostavu  projektnih prijedloga očekuju se početkom proljeća 2021.

Napominjemo da će svi novi pozivi za dostavu prijedloga biti objavljeni na portalu Europske komisije Funding and Tendering Portal.(F&TP).

Napomena: Ovo je neslužbena informacija, stvarne informacije možete pronaći kod Udruge.

Rezultati drugog i posljednjeg roka natječaja programa Europa za građane 2014 – 2020

EACEA je objavila rezultate drugog roka prijave za natječaje 2.1. Bratimljenje gradova, 2.2. Umrežavanje gradova i 2.3. Projekte civilnog društva, čiji je rok za prijavu bio 1. rujna. Europskoj komisiji u ovom roku pristiglo je ukupno 37 projektnih prijedloga iz Hrvatske.

Za financiranje u sklopu natječaja Bratimljenja gradova odabrano je čak 5 projekta za financiranje, u sklopu natječaja 2.3. projekti civilnog društva jedan projekt, dok u sklopu natječaja 2.2. Umrežavanje gradova, nije bilo uspješnih prijavitelja. Ukupna vrijednost financiranih projekata je 212.390 EUR, a projekte će u svojstvu partnera provoditi još 39 organizacija iz Hrvatske.

U sklopu Cjeline 2. Demokratsko angažiranje i građansko sudjelovanje:

– u sklopu mjere 2.1. Bratimljenje gradova:

 1. GRAD LUDBREG Minorities Summit in Ludbreg €25.000
 2. OPĆINA LEGRAD The 12th European Picnic of small communities: At the crossroads-26 communities from 13 countries to discuss how to make Europe stronger €25.000
 3. GRAD ZAGREB CITIES for EU future €16.630
 4. OPĆINA KONJŠČINA Empowering DEMOocracy and Solidarity in EU €25.000
 5. GRAD KLANJECEU Future Challenges – Diversity is our advantage €25.000

– u sklopu mjere 2.3. Projekti civilnog društva:

6. POU Varaždin: Moving Forward in Europe with Volunteering €95.760 

Čestitamo svim uspješnim prijaviteljima!

Napomena: Ovo je neslužbena informacija, stvarne informacije možete pronaći kod Udruge.

Sretni blagdani i praznici!

Ured za udruge Vlade RH u svojstvu nacionalne kontakt točke programa Europa za građane 2014-2020 svim zainteresiranima, sudionicima radionica, prijaviteljima i korisnicima želi sve najbolje za predstojeće blagdane i praznike te realizaciju puno uspješnih projekata u 2021. godini.

Svima zahvaljujemo na interesu, partnerstvu i podršci tijekom svih ovih godina i nadamo se nastavku suradnje tijekom prvog kvartala 2021. godine kada ćemo završiti s implementacijom ovog Programa.

Kao što vam je možda već poznato, s početkom novnog financijskog razdoblja (1. siječnja 2021.) započinje provedba novog programa Unije: Građanstvo, ravnopravnost, prava i vrijednosti, koji će zamijeniti program Europa za građane 2014-2020, s nešto drugačijom strukturom i širim temama.

Više informacija vezano za  provedbu novog Programa bit će dostupno početkom 2021. godine.

Uživajte s najbližima i ostanite zdravi!

Napomena: Ovo je neslužbena informacija, stvarne informacije možete pronaći kod Udruge.

Javno savjetovanje Europske komisije o budućnosti ruralnog razvoja

Početkom rujna Europska komisija pokrenula je javno savjetovanje na temu poljoprivrede i ruralnog razvoja, u cilju razvoja dugoročne vizije ruralnog razvoja. Kako bi se takva vizija ostvarila, potrebno je procijeniti kakav je život u ruralnim područjima Europe i utvrditi što je ključno za njihovo blagostanje. Ovim će se javnim savjetovanjem pridonijeti tom procesu tako što će se prikupiti predodžbe i stavove Europljana o nizu pitanja, uključujući sljedeća:

 1. današnje potrebe ruralnih područja,
 2. što ruralna područja čini privlačnima?,
 3. prilike za budućnost ruralnih područja,
 4. upravljanje u ruralnim područjima.

Obzirom na činjenicu da je više od 70% teritorija Hrvatske ruralno područje, smatraju da bi učešće hrvatskih dionika u savjetovanju bilo itekako korisno pa vas ovim putem pozivamo da ispunite upitnik koji je dostpan na https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas/public-consultation.

Rok za ispunjavanje upitnika je 30. studenog 2020.

Napomena: Ovo je neslužbena informacija, stvarne informacije možete pronaći kod Udruge.

NCP Njemačka organizirala i održala neformalni sastanak europskih kontakt točaka programa Europa za građane s Europskom Komisijom i Izvršnom agencijom (EACEA)

Od 3. – 4. studenog, u organizaciji kolega iz njemačke kontakt točke pri Kulturpolitische Gesellschaft e.V., održan je dvodnevni virtualni sastanak svih europskih kontakt točaka, Europske komisije i Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA). Glavna tema sastanka bio je budući program Unije Citizens, Equality, Rights and Values Programme, kojemu će se u financijskoj perspektivi 2021 – 2027 pripojiti i dosadašnji program Europa za građane 2014 – 2020. Budući program trebao bi se sastojati od četiri potprograma (stranda), koji će biti posvećeni promociji  jednakosti, temeljnim pravima i vrijednostima EU, vladavini prava, poticanju demokratskog angažmana i aktivnog građanstva na razini EU te pružanja zaštite žrtvama nasilja. Dosadašnji program Europa za građane i sve njegove mjere bit će dio potprograma Citizens engagement and participation koji će se nastaviti baviti temama aktivnog građanstva i poticanja građana na sudjelovanje u političkom životu EU. EACEA je također održala prezentaciju i dala kratki pregled i osnovne statističke podatke sa zadnjeg roka za prijavu projektnih prijedloga (1. rujna 2020.) u sklopu ovog Program te najavila daljnju suradnju s kontakt točkama u budućem financijskom razdoblju na potprogramima Citizens’ engagement and participation i Union Values, dok će za ostale potprograme biti nadležna Glavna tajništva Europske komisije zadužene za teme ravnopravnosti i borbe protiv nasilja.

Na kraju sastanka, europske kontakt točke razmjenjivale su iskustva u prilagodbi rada u kontekstu pandemije COVID -19 te razmjenjivale informacije o završnim aktivnostima do kraja mandata s kojima će se promovirati rezultate Programa u vlastitim državama.

Napomena: Ovo je neslužbena informacija, stvarne informacije možete pronaći kod Udruge.